ชื่อการค้า : เอราวิล + เซ็ท 46

ชื่อสามัญเฮกซาโคลนาโซล + อะมิโนแอซิดและสาหร่ายทะเลสกัด

สูตรผสม 5% W/V SC
คุณสมบัติ
  • เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชและสารอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าว
  • ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางใบ
ประโยชน์
พืชปลูก
โรคพืช
อัตราการใช้
ข้าว โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้ำตาล 6-12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
เงาะ โรคราแป้ง
ถั่ว โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส
ส้ม โรคสแคป โรคมีลาโนส
องุ่น โรคราแป้ง โรคเถาแห้ง โรคแอนแทรคโนส
ทุเรียน โรคใบไหม้ โรคใบติด 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
มะม่วง โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส
ยาสูบ โรคแอนแทรคโนส
ผัก โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุด
ไม้ดอกไม้ประดับ โรคใบจุด โรคราแป้ง โรคราสีเทา
ผลไม้หลังเก็บเกี่ยว โรคแอนแทรคโนส โรคผลเน่า 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร จุ่มผลไม้แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนนำไปเก็บไว้ในห้องเย็น
สับปะรด โรคหน่อเน่า 30-60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับใช้ชุบหน่อพันธุ์
หอม กระเทียม โรคใบเน่าหรือแอนแทรคโนส โรคหอมเลื้อยหรือโรคต้นบิดไม่ลงหัวของหอม 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
หน่อไม้ฝรั่ง โรคลำต้นไหม้ โรคใบร่วง โรคแอนแทรคโนส 15-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร