ชื่อการค้า : เอรายูรอน80 เอสซี

ชื่อสามัญ : ไดยูรอน 80% SC

สูตรผสม       80% W/V SC

คุณสมบัติ

 •เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก
ประโยชน์
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อ้อย มันสำปะหลัง ชา กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะละกอ กล้วย ส้ม
-โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 365-725 ซีซีต่อไร่
-ในแปลงกล้ายาง ใช้อัตรา 150 ซีซีต่อไร่
การพ่นให้พ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ ก่อนวัชพืชงอก ดินบนแปลงปลูกควรได้รับการเตรียมอย่างดี ห้ามพรวนดิน
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร x 18