ชื่อการค้า : เอรายูรอน 80 ดับบลิวจี

ชื่อสามัญ : ไดยูรอน

สูตรผสม   80% WG

คุณสมบัติ
เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก
ประโยชน์
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อ้อย มันสำปะหลัง ชา กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะละกอ กล้วย ส้ม โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 365-725 กรัมต่อไร่
ในแปลงกล้ายาง ใช้อัตรา 150 กรัมต่อไร่
การพ่นให้พ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ ก่อนวัชพืชงอก ดินบนแปลงปลูกควรได้รับการเตรียมอย่างดี

ห้ามพรวนดิน