ชื่อการค้า : เอรามัยซิน 3 เอสแอล

ชื่อสามัญวาลิดามัยซิน

 

สูตรผสม 3% W/V SL


คุณสมบัติ
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช
• เป็นสารปฏิชีวนะสำหรับกำจัดเชื้อรา
• ไม่ดูดซึม
ประโยชน์
พืชปลูก  โรคพืช
 อัตราการใช้
 วิธีการใช้
 ข้าว
โรคกาบใบแห้งของข้าว
และโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อ Rhizoctonia solani
 

 

30-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

 

 

 

 

พ่นเมื่อเริ่มพบอาการระบาดของโรค ควรพ่นซ้ำห่างจากครั้งแรก 10 วัน

 

 

 ทุเรียน โรคใบติดในทุเรียน
 สตรอเบอรี่  โรครากเน่าดำในสตรอเบอรี
โรคเน่าคอดิน ที่เกิดจากเชื้อ Rhizoctonia solani