1597030337309

ชื่อการค้า : เอรามอล 83

ชื่อสามัญมาลาไธออน

สูตรผสม  83% W/V EC

คุณสมบัติ
   • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
   • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
ประโยชน์

 

พืชปลูก
แมลงศัตรู
อัตราการใช้
 ฝ้าย
เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น
แมลงหวี่ ขาว มวนแดง
10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
 ข้าว เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยกระโดด

แมลงดำหนาม เพลี้ยแป้ง บั่ว
มวนเขียวข้าว หนอนกระทู้กล้า หนอนกระทู้คอรวง
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ
       ละหุ่ง หนอนคืบละหุ่ง บุ้ง
ถั่วลิสง เพลี้ยอ่อน
ผักตระกูลกะหล่ำ เพลี้ยอ่อน ด้วงหมัดผักแถบลาย

ด้วงหมัด ผักสีน้ำเงิน
หอม
เพลี้ยไฟ
พริก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง

แมลงหวี่ขาว
ส้ม
เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก้แจ้ หนอนชอนใบ

 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
มะม่วง เพลี้ยจั๊กจั่นช่อมะม่วง แมลงวันทอง
องุ่น
เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนม้วนใบ
ฝรั่ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง
 อ้อย
เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว ไร

ชา กาแฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง มอดเจาะผลกาแฟ

ไม้ดอกไม้ประดับ
เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง ไรแดง

แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจั๊กจั่น มวน
มันสำปะหลัง
เพลี้ยหอยขาว เพลี้ยแป้งลาย
 ศัตรูปศุสัตว์  แมลงวันปากดำ

100 ซีซีต่อน้ำ 7.5 ลิตร
 ศัตรูในโรงเก็บ  ด้วงงวงข้าว ผีเสื้อข้าวเปลือก 350 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร