ชื่อการค้า : เอราฟูรอน

ชื่อสามัญ : ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 10% WP

สูตรผสม  10% WP


คุณสมบัติ
• เป็นสารในกลุ่ม sulfonylurea
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม

• ดูดซึมเข้าทางรากและใบ แล้วเคลื่อนย้ายไปยังเนื้อเยื่ออ่อน
• ทำลายเฉพาะวัชพืชใบกว้างและกก
• ปลอดภัยต่อต้นข้าว

อัตราการใช้

เครื่องพ่นยนต์สะพายหลัง
ข้าว อายุ 10 – 20 วัน  ใช้ 10 กรัม/น้ำ 1 หม้อเครื่อง พ่นได้ 2 งาน
ข้าว อายุ 25 – 30 วัน  ใช้ 15 กรัม/น้ำ 1 หม้อเครื่อง พ่นได้ 2 งาน

เครื่องพ่นปั้มลากสาย
ข้าว อายุ 10 – 20 วัน  ใช้ 60 กรัม/น้ำ 200 ลิตร พ่นได้ 3 ไร่
ข้าว อายุ 25 – 30 วัน  ใช้ 90 กรัม/น้ำ 200 ลิตร พ่นได้ 3 ไร่