ชื่อการค้า : เอราฟังใจ

ชื่อสามัญทีบูโคนาโซล

 

คุณสมบัติ

• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราชนิดใหม่
• ออกฤทธิ์ได้ทั้งการรักษาและการป้องกันกำจัดโรคพืช
• ออกฤทธิ์ดูดซึมและเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของพืชได้อย่างรวดเร็ว
• ทนต่อการชะล้างปลอดภัยต่อพืชปลูก

ประโยชน์และคุณสมบัติ

พืชปลูก
โรคศัตรูพืช
อัตราการใช้
กระเทียม หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่
โรคใบจุดสีม่วง
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
กระเจี๊ยบมอญ
โรคฝักจุดฝักลาย
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
กล้วย
โรคลำต้นเน่า
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
กล้วยไม้
โรคลำต้นเน่า
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
กุหลาบ
โรคใบจุดกล้วยไม้ โรคต้นเน่ากล้วยไม้
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าว
โรคใบจุดดำ
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าวโพด
โรคราสนิม
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
คะน้า
โรคใบจุด
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ผักกาด
โรคใบจุด
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
เบญจมาศ
โรคราสนิมขาว
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ลำใย
โรคผลลาย ผลแตก และผลร่วง โรคราแป้ง
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง
โรคราสนิมถั่ว โรคลำต้นเน่า โรคเมล็ดสีม่วง
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ถั่วฝักยาว
โรคราเขม่า
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
มะเขือเทศ มันฝรั่ง
โรคใบจุด โรคกล้าเน่าตาย โรคโคนเน่า
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
อ้อย
โรคแส้ดำ
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์นาน 15 นาที ก่อนปลูก