ชื่อการค้า : เอราฟอพ 15 อีซี

ชื่อสามัญ : ฟูลอะซิฟอป-พี-บิวทิล

 สูตรผสม 15 EC

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะใบแคบ
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
  • ดูดซึมเร็ว มีช่วงปลอดฝนเพียง 1-2 ชั่วโมง
  • เคลื่อนย้ายได้ดีทั้งในท่อน้ำท่ออาหาร ไปยังเนื้อเยื่อเจริญในส่วนต่างๆ ของวัชพืช
  • วัชพืชจะหยุดการเจริญเติบโตภายใน 2 วัน จะแสดงอาการเหลือแห้งที่ปลายยอดอย่างช้าๆ ภายใน 7-10 วัน จนเป็นสีม่วงคล้ำ และแห้งตายในที่สุด

ประโยชน์

  • ใช้กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบในพืชประธานที่เป็นใบกว้าง เช่น มันสำปะหลัง สัปปะรด ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วลิสง พริก มะเขือเทศ และพืชผักต่างๆ

การใช้ และอัตราการใช้

  • ใช้ในอัตรา 160 ซีซีต่อไร่ ผสมน้ำ 60-80 ลิตร หรือใช้ 40 ซีซีต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นเมื่อเริ่มมีลูกหญ้างอกออกมามีใบ 3-5 ใบ และขณะที่ดินมีความชื้น

โดยสามารถพ่นทับพืชประธานชนิดใบกว้างโดยทั่วไป ซึ่งจะออกฤทธิ์กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบเท่านั้น