ชื่อการค้า : เอราน็อกซ์

ชื่อสามัญ : ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิลสูตรผสม      6.9% W/V  EW

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืช
  • ออกฤทธิ์กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบเท่านั้น
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึมและสัมผัสตาย
  • ดูดซึมเข้าทางใบแล้วเคลื่อนย้ายลงสู่รากเหง้าใต้ดิน
  • ดูดซึมเร็ว มีระยะปลอดฝนเพียง 3-5 ชั่วโมงประโยชน์ อัตราการใช้ วิธีการใช้
ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบได้ทุกชนิด ใช้อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 150 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร ในช่วงหลังหว่านข้าว 7-10 วัน พ่นได้ 4-5 ไร่
ใช้อัตรา 80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร  ในช่วงหลังหว่านข้าว 20-30 วัน  พ่นเป็นจุดๆที่มีหญ้าใบแคบ