ชื่อการค้า : เอรานูฟอส

ชื่อสามัญลูเฟนนูรอน + โพรฟีโนฟอส

 

สูตรผสม: 5% + 50% W/V EC


คุณสมบัติ
• ออกฤิทธิ์แบบสัมผัสตาย กินตาย ดูดซึมได้เล็กน้อย
• ยับยั้งขบวนการสังเคราะห์ไคตินของหนอนผีเสื้อ
• ทำให้หนอนลอกคราบไม่สมบูรณ์ หนอนกินอาหารไม่ได้ และตายในที่สุด
• คุมและลดจำนวนไข่หนอนผีเสื้อ

ประโยชน์

 

พืชปลูก
แมลงศัตรู
อัตราการใช้
 ฝ้าย  เพลี้ยจักจั่นฝ้าย  40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด