ชื่อการค้า : เอรานิล

ชื่อสามัญ : โพรพานิล สูตรผสม              36% W/V EC

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าว
  • ออกฤทธิ์กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก โดยทางสัมผัส
  • มีช่วงปลอดฝน 5-6 ชั่วโมง
  • ออกฤทธิ์เร็วขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น
  • ไม่ควรใช้ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด
  • ละอองยาทำให้เกิดพิษต่อพืชปลูกหลาย ชนิด เช่น ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วเหลือง ทานตะวัน ผัก ถั่วเหลือง ทานตะวัน ผัก ถั่ว แตงกวาและพืชปลูกใบกว้างโดยทั่วไป
  • ไม่ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยน้ำ
  • ควรใช้สารกำจัดแมลงศัตรูพืชภายหลังพ่นแล้ว 14 วัน
  • มีฤทธิ์ตกค้างสั้น
ประโยชน์ อัตราการใช้ วิธีการใช้
ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบ ใบกว้างและกกในนาข้าว 1.5-2 ลิตร ผสมน้ำ 80 ลิตร กำจัดวัชพืชขณะที่กำลังเล็กในนาข้าว พ่นในพื้นที่ 1 ไร่ โดยพ่นในช่วงระยะหลังวัชพืชงอกแล้วมีใบ 2-4 ใบ