1597030110500

ชื่อการค้า : เอราธาลิน

ชื่อสามัญ : เพนดิเมทาลินสูตรผสม      33% W/V EC

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืช
    • ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางรากและใบวัชพืช ทำให้วัชพืชตายอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มงอกหรือขณะกำลังโผล่พ้นผิวดิน
ประโยชน์ วิธีการใช้และอัตาราการใช้
ใช้ควบคุมและกำจัดวัชพืชในพืชปลูกต่างๆได้หลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย หอมแบ่ง กระเทียม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ผักกาด ขึ้นฉ่าย ผักกาดหอม พริก มะเขือ มันฝรั่ง มะเขือเทศ ส้ม
  • โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 400-600 ซีซีต่อไร่ ด้วยปริมาณน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่
  • สำหรับอ้อย ใช้ในอัตรา 600-1000 ซีซีต่อไร่ พ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอกหลังปลูกอ้อยหรือหลังแต่งตออ้อย
  • สำหรับข้าว
  • ในนาหว่านน้ำตม ใช้ในอัตรา 160-200 ซีซีต่อไร่ ด้วยปริมาณน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่ พ่นหลังหว่านข้าว 8-12 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนา หลังพ่นเรียบร้อยแล้วให้ทดน้ำเข้านาภายใน 2 วัน และรักษาระดับน้ำไว้ในนาอย่างน้อย 14 วัน
  • ในนาหว่านข้าวแห้ง ใช้ในอัตรา 400-600 ซีซีต่อไร่ ด้วยปริมาณน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่ ให้พ่นคลุมดินหลังหว่านข้าวแล้วคราดกลบก่อนวัชพืชงอก
  • สำหรับหอมแบ่ง ให้ใช้ในอัตรา 450-600 ซีซีต่อไร่ ด้วยปริมาณน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินหลังปลูกหอมแบ่งก่อนวัชพืชงอก