ชื่อการค้า : เอราทรีน 80 ดับบลิวพี

ชื่อสามัญ : อามีทรีน

สูตรผสม   80% WP

คุณสมบัติ
•เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก
•ดูดซึมเข้าสู่วัชพืชโดยผ่านทางราก
ประโยชน์
พืชปลูก
อัตราการใช้
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ในไร่อ้อย สับปะรด ส้ม กล้วย ชา กาแฟ มันฝรั่ง อ้อย ส้ม 480-960  กรัมต่อไร่
สับปะรด 320-640 กรัมต่อไร่
กล้วย ชา กาแฟ 320-800  กรัมต่อไร่
มันฝรั่ง 160-320  กรัมต่อไร่