ชื่อการค้า : เอราทรีน 80 ดับบลิวจี

ชื่อสามัญ : อามีทรีน

 สูตรผสม 80 WG

คุณสมบัติ
•เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก
•ดูดซึมเข้าสู่วัชพืชโดยผ่านทางราก
ประโยชน์ 
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ในไร่อ้อย สับปะรด ส้ม กล้วย ชา กาแฟ มันฝรั่ง
การใช้และอัตราการใช้
•อ้อย ส้ม ใช้ในอัตรา 480-960  กรัมต่อไร่
•สับปะรด ใช้ในอัตรา 320-640  กรัมต่อไร่
•กล้วย ชา กาแฟ ใช้อัตรา 320-800  กรัมต่อไร่
•มันฝรั่ง ใช้อัตรา 160-320 กรัมต่อไร่
ขนาดบรรจุ
1 กก.x18