ชื่อการค้า : เอราทรีน 50 เอสซี

ชื่อสามัญ : อะมีทรีน

สูตรผสม 50%  W/V SC

คุณสมบัติ
  •เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก

  •ดูดซึมเข้าสู่วัชพืชโดยผ่านทางราก

ประโยชน์ 
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ในไร่อ้อย สับปะรด ส้ม กล้วย ชา กาแฟ มันฝรั่ง
การใช้และอัตราการใช้
•อ้อย ส้ม ใช้ในอัตรา 765-1,535  ซีซีต่อไร่
• สับปะรด ใช้ในอัตรา 510-1,025 ซีซีต่อไร่
• กล้วย ชา กาแฟ ใช้ในอัตรา 510-1,280 ซีซีต่อไร่
• มันฝรั่ง ใช้ในอัตรา 255-510 ซีซีต่อไร่
ขนาดบรรจุ
1 กก.x18