ชื่อการค้า : เอราทริป 5 เอสซี

ชื่อสามัญฟิโพรนิล

 

สูตรผสม: 5% W/V SC


คุณสมบัติ
• ออกฤิทธิ์แบบสัมผัสตาย กินตาย
• มีผลต่อระบบประสาทของแมลง

ประโยชน์

 

พืชปลูก
แมลงศัตรู
อัตราการใช้
 ข้าว  เพลี้ยไฟ  3 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาดในแปลงข้าวระยะต้นกล้า