1597030080013

ชื่อการค้า : เอราทริน 2.5

ชื่อสามัญแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน

 

 สูตรผสม   : 2.5% W/V EC

คุณสมบัติ

 

• เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
• ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นสารขับไล่แมลง
• ออกฤทธิ์กำจัดแบบเฉียบพลัน
• ออกฤทธิ์อยู่ได้นาน
• ออกฤทธิ์กำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวาง
พืชปลูก
แมลงศัตรู
อัตราการใช้
วิธีการใช้
 กระเจี๊ยบเขียว  หนอนเจาะสมอฝ้าย  40-50 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร  พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด
 พืชตระกูลกะหล่ำ
 หนอนใยผัก หนอนคืบ
กะหล่ำ หนอนกระทู้ผัก
หนอนเจาะยอด
20-30 ซีซีผสมน้ำ 20
ลิตร
 พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด
 ถั่วเหลือง
หนอนเจาะฝักถั่ว
หนอนเจาะสมอฝ้าย
20-30 ซีซีผสมน้ำ 20
ลิตร
 พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด
ถั่วเขียว
หนอนเจาะฝักถั่วเขียว
หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน
20-30 ซีซีผสมน้ำ 20
ลิตร
 พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด
ปาล์มน้ำมัน
หนอนหน้าแมว
หนอนร่าน
10-16 ซีซีผสมน้ำ 20
ลิตร
 พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด
กระถิน
เพลี้ยไก้ฟ้ากระถิน
10-16 ซีซีผสมน้ำ 20
ลิตร
พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด
ลิ้นจี่
มวนลำไย
10-16 ซีซีผสมน้ำ 20
ลิตร
พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด
มะม่วง
เพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง
เพลี้ยไฟพริก
5-10 ซีซีผสมน้ำ 20
ลิตร
 พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด
ทุเรียน
หนอนเจาะผลละหุ่ง
เพลี้ยไก้แจ้ทุเรียน
10-20 ซีซีผสมน้ำ 20
ลิตร
พ่น 2 ครั้งทุกๆ 14 วัน
ในช่วงเริ่มแตกใบอ่อน
พ่นให้ทั่วถึงทั้งหน้าใบ
และหลังใบ อาจพ่นซ้ำ
ถ้าระบาดอย่างรุนแรง
งา
หนอนห่อใบงา
หนอนผีเสื้อกะโหลก
20 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร
พ่น 3 ครั้งเมื่องาอายุ
ได้ 5, 20, 40 วัน หรือ
เมื่อพบหนอน 2 ตัวต่อ
แถวงายาว 1เมตร
            เงาะ
           เพลี้ยไฟ
10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พ่นเมื่อเจาะช่อดอก 2
ครั้งทุกๆ 14 วัน อาจ
พ่นซ้ำถ้าจำเป็น