ชื่อการค้า : เอราซีน 90 ดับบลิวจี

ชื่อสามัญ : อาทราซีน

 สูตรผสม 90% WG

ประโยชน์
พืชปลูก
อัตราการใช้
ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย สับปะรดและหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพด 285-570 กรัมต่อไร่
ข้าวฟ่าง 215-350 กรัมต่อไร่
อ้อย สับปะรด 425-570 กรัมต่อไร่
หน่อไม้ฝรั่ง 285-425 กรัมต่อไร่