ชื่อการค้า : เอราซีน 80 ดับบลิวพี

ชื่อสามัญ : อาทราซีน

สูตรผสม    80% WP

คุณสมบัติ
 •เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมการงอกวัชพืช
 •ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
 •ออกฤทธิ์ได้ดีในดินที่มีความชื้น
 •มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานมากกว่า 1 ปี
ประโยชน์
พืชปลูก
อัตราการใช้
ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย สับปะรดและหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพด 320-640 กรัมต่อไร่
ข้าวฟ่าง 240-400 กรัมต่อไร่
อ้อย สับปะรด 480-640 กรัมต่อไร่
หน่อไม้ฝรั่ง 320-480 กรัมต่อไร่