ชื่อการค้า : เอราซีน 50 เอสซี

ชื่อสามัญ : อาทราซีน

สูตรผสม  50%  W/V SC

คุณสมบัติ
  •เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมการงอกวัชพืช
  •ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
  •ออกฤทธิ์ได้ดีในดินที่มีความชื้น
  •มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานมากกว่า 1 ปี

 

ประโยชน์
พืชปลูก
อัตราการใช้
ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย สับปะรด  และหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพด 510-1,025 ซีซีต่อไร่
ข้าวฟ่าง 385-640  ซีซีต่อไร่
อ้อย สับปะรด 765-1,025 ซีซีต่อไร่
หน่อไม้ฝรั่ง 510-765 ซีซีต่อไร่