ชื่อการค้า : เอราซิโนน 600 ดับบลิวจี

ชื่อสามัญ : ไดยูรอน + เฮกซาซิโนน

 สูตรผสม  46.8 + 13.2  WG

คุณสมบัติ
  •เป็นสารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย
  •กำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างหลายชนิด เช่นหญ้าข้าวนก   หญ้าตีนนก หญ้าหางหมา  หญ้าพง  หญ้าชันกาด หญ้าดอกขาว หญ้าแพรก หญ้าโขย่ง ผักโขมและผักเบี้ยหิน
  •วัชพืชดูดซึมเข้าทางรากและใบ
ประโยชน์และอัตราการใช้
  •สำหรับอ้อยตอ ใช้ในอัตรา 375 – 500 กรัมต่อไร่ พ่นคลุมดินภายหลังตกแต่งกออ้อย  พรวนดินและให้น้ำเรียบร้อยแล้วก่อนวัชพืชงอก ไม่ควรพรวนดินภายหลังพ่นยาจนกว่าจะมีการใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปอีกประมาณ 2-3 เดือน
  •สำหรับอ้อยปลูกใหม่ ใช้ในอัตรา 300-400 กรัมต่อไร่  พ่นคลุมดินภายหลังพรวนดิน ใส่ปุ๋ยและกลบโคนอ้อยในช่วงอ้อยอายุประมาณ 2 เดือน