ชื่อการค้า : เอราซิล

ชื่อสามัญ : โบรมาซิล

สูตรผสม  : 80% WP

คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชในไร่สับปะรด
• ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางรากได้อย่างรวดเร็ว แต่จะดูดซึมเข้าทางใบได้น้อย
• ออกฤทธิ์ไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
• การออกฤทธิ์จะแสดงอาการภายใน 2 สัปดาห์

• ออกฤทธิ์ได้ยาวนานถึง 4 เดือน

ประโยชน์

 

พืชปลูก
วัชพืช
อัตราการใช้
 วิธีการใช้
ไร่สับปะรดและสวนส้ม – พื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูก

– วัชพืชไม้พุ่ม
– วัชพืชใบกว้างทั้งฤดูเดียวและข้ามปี
– วัชพืชใบแคบ
150-170 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ให้พ่นทันทีหลังจากปลูกสับปะรดแล้วเสร็จเพื่อให้ประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้กว้างขวางดียิ่งขึ้นควรผสมด้วย “เอรายูรอน” ในอัตราเท่ากัน
 
ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่ปลูกสับปะรดแซมไว้ในสวนยางพาราหรือสวนผลไม้ ไม่ควรนำ“เอราซิล”มาใช้ เพราะพิษ
ตกค้างจะมีผลต่อไม้ผลและยางพาราได้
ขนาดบรรจุ
1 กก.