ชื่อการค้า : เอราซาเฟน

ชื่อสามัญ : โฟมีซาเฟน

 สูตรผสม  25%  W/V SL

คุณสมบัติ
เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะใบกว้าง
ประโยชน์
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้างใน ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดำ  160 ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ 60-80 ลิตร หรือ 40 ซีซีต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนเนื้อที่ 1 งาน พ่นเมื่อวัชพืชมีใบ 3-5 ใบ หรือถั่วอายุไม่เกิน 25 วัน ควรพ่นขณะดินมีความชื้น