เป็นสารซัลเฟอร์ (กำมะถัน) ชนิดเม็ด

ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชและสารกำจัดไรศัตรูพืช

  • ออกฤทธิ์แบบสัมผัสและทางไอระเหย
  • ไม่เป็นอันตรายต่อผึ้ง

 

ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง

โรคราแป้ง โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม โรคสะแคป โรคเน่าสีน้ำตาล

 

ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิด

เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ

 

ออกฤทธิ์เป็นสารกำจัดไรศัตรูพืชโดยทั่วไป

 

สามารถใช้ได้กับพืชปลูกหลายชนิด

  • ไม้ผลโดยทั่วไป เช่น ทุเรียน ส้ม ลำไย เงาะ องุ่น กล้วย สตรอเบอรี เป็นต้น
  • พืชผักต่างๆ เช่น พริก พริกไทย มะเขือ หอม กระเทียม ฟักทอง มะเขือเทศ เป็นต้น
  • พืชไร่ เช่น มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เป็นต้น
  • ไม้ดอกไม้ประดับ

 

อัตราการใช้

โดยทั่วไปใช้ใน อัตรา  20-40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร