ชื่อการค้า : เอราซัลแฟน

ชื่อสามัญคาร์โบซัลแฟน

 

สูตรผสม : 20% W/V EC


คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภทดูดซึม
• ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
• เป็นสารในกลุ่มคาร์บาร์เมท

ประโยชน์

พืชปลูก
แมลงศัตรู
อัตราการใช้
ข้าว  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจั๊กจั้นสีเขียว หนอนกอสีครีมหนอนกอแถบลายม่วง หนอนกอแถบลายหนอนกอสีชมพู หนอนห่อใบข้าว แมลงหล่า  80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 อ้อย  แมลงหวี่ขาวอ้อย เพลี้ยกระโดดดำ 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 ฝ้าย  เพลี้ยอ่อนฝ้าย เพลี้ยไฟฝ้าย 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 ยาสูบ หนอนเจาะลำต้นยาสูบ 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 ถั่วเหลือง หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยจั๊กจั่น 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 งา หนอนห่อใบงา หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 กระถิน เพลี้ยไก้ฟ้ากระถิน 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ
1000 ซีซีx12