สูตรผสม  70% WG

คุณสมบัติ
  • เป็นสารในกลุ่มนีโอนิโคตินนอยด์
  • ออกฤทธิ์แรง ออกฤทธิ์เร็ว ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน
  • ปลอดภัยต่อช่อดอก
ประโยชน์

 

พืชปลูก
แมลงศัตรู
อัตราการใช้
วิธีการใช้
เหมาะสำหรับใช้กับไม้ผล พืชตระกูลแตง พริก

 

กำจัดแมลงปากดูดทุกชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เป็นต้น

กำจัดหนอนชอนใบ เต่าแตง

แมลงปากดูดทั่วไปใช้ 1 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยไฟใช้ 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 

พ่นบ่อยช่วยลดการระบาดของเพลี้ยแป้งได้