ชื่อการค้า : เอราคลอแรค 50

ชื่อสามัญ : ควินคลอแรก  สูตรผสม  50 % WP

 

 

คุณสมบัติ

  • สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว
    • ดูดซึมเข้าทางใบได้อย่างรวดเร็ว
  • ออกฤทธิ์ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช
  • ออกฤทธิ์ทำให้วัชพืชอ่อนแอประโยชน์
 พืชปลูก อัตราการใช้ วิธีการใช้
ข้าวนาหว่านน้ำตม ใช้อัตรา 80-100 กรัม ผสมน้ำ 40-60 ลิตรต่อไร่  พ่นเมื่อข้าวอายุได้ 10-30 วัน และรักษาระดับน้ำในนาไว้ประมาณ 5 ซม. เป็นเวลา 5-7 วัน
แปลงกล้าข้าว ใช้อัตรา 60-80 กรัม ผสมน้ำ 40-60 ลิตรต่อไร่ เมื่อกล้าข้าวอายุได้ 5-15 วัน


ขนาดบรรจุ 500 กรัม x 24