ชื่อการค้า : เอราคลอแรค 25 เอสซี

ชื่อสามัญ : ควินคลอแรก

สูตรผสม    25%  W/V SC

คุณสมบัติ
  • เป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าว
  • ดูดซึมเข้าทางใบได้อย่างรวดเร็ว
  • ออกฤทธิ์ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช
  • ออกฤทธิ์ทำให้วัชพืชอ่อนแอ
ประโยชน์
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ใช้กำจัดวัชพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะหญ้าข้าวนก ในช่วงหลังหว่านข้าว 7-12 วัน ใช้อัตรา 30 ซีซีต่อหม้อเครื่องยนต์สะพายหลัง(15-20 ลิตร) หรือใช้อัตรา 90 ซีซีต่อไร่ด้วยปริมาณน้ำ 45-60 ลิตร  ควรพ่นในช่วงที่ดินกำลังหมาดๆ และภายหลังพ่นให้ไขน้ำเข้านาภายใน 1-3 วัน
ในช่วงข้าวโตหรือหลังหว่านข้าว 30 วัน ใช้อัตรา 80 ซีซีต่อหม้อเครื่องยนต์สะพายหลัง(15-20ลิตร) พ่นเป็นจุดๆบริเวณที่มีหญ้าข้าวนกระบาดอย่างรุนแรง