ชื่อการค้า : เอราคลอร์

ชื่อสามัญ : อะเซโทคลอร์

สูตรผสม       50%  W/V EC

คุณสมบัติ

  •เป็นสารกำจัดวัชพืชใช้ก่อนวัชพืชงอก
  •สามารถดูซึมเข้าทางยอดหรือหน่อเป็นหลัก รองลงมาสามารถดูดซึมเข้าทางรากที่พิ่งเริ่มงอก
  •ข้าวโพดสามารถต้านฤทธิ์ยาได้เป็นอย่างดี

 

พืชปลูก
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ใช้ได้ในพืชปลูกหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มันฝรั่ง อ้อย 480-600 ซีซีต่อไร่ โดยใช้ปริมาณน้ำ 40-60 ลิตร

 

-ควรพ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ
-พ่นทันทีที่เตรียมดินเสร็จ ก่อนปลูกพืช