ชื่อการค้า : เอราคลอราซ 450

ชื่อสามัญโพรคลอราซ

สูตรผสม 45% W/V EC


คุณสมบัติ
• เป็นสารในกลุ่ม Imidazole
• ออกฤทธิ์แบบสัมผัสและดูดซึม
• ออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว
• ดูดซึมเข้าสู่เส้นใยเชื้อรา ยับยั้งการสร้างสเตอรอย ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการควบคุมการทำงานของเส้นใย

ประโยชน์

 

พืชปลูก
 โรคพืช
 อัตราการใช้
 วิธีการใช้
 กุหลาบ โรคใบจุดสีดำ (black spot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Marssonina  rosae (Lib.) Lind. 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 5 วัน

…………………………………………………………………