ชื่อการค้า : เอรากราสวีด

ชื่อสามัญ : ฮาร์ลอกซีฟอบ-อาร์-เมทิล สูตรผสม  10.8 % W/V EC

 

 

คุณสมบัติ

  • สารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย
    • กำจัดวัชพืชภายหลังงอก
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยเคลื่อนย้ายไปทุกส่วนของวัชพืช วัชพืชจะแสดงอาการเหี่ยวเฉาภายใน 10 วัน และจะให้ผลดีที่สุดหลังพ่น 15-30 วัน
  • กำจัดวัชพืชเฉพาะวัชพืชใบแคบพวกหญ้าทั้งชนิดฤดูเดียวและข้ามปี เช่น หญ้าขจรจบ หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย หญ้าดอกขาว และหญ้านกสีชมพู
 พืชปลูก อัตราการใช้ วิธีการใช้
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง สับปะรด หอมหัวใหญ่ หอมแดง หอมแบ่ง กระเทียม กะหล่ำปลี ผักกาดหัว ผักกาดขาวปลี พริก พริกไทย มะเขือ มะเขือเทศ ใช้อัตรา 70  ซีซีต่อไร่ โดยทั่วไปสำหรับกำจัดวัชพืชที่มีใบ 4-6 ใบ หรือขณะกำลังเจริญเติบโต
ใช้อัตรา 280-370 ซีซีต่อไร่ สำหรับวัชพืชที่มีใบเกิน 6 ใบ


ขนาดบรรจุ 500 ซีซี x 12