ชื่อการค้า : เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี

ชื่อสามัญไซม็อกซานิล+แมนโคเซ็บ

สูตรผสม  8%+64% WP

คุณสมบัติ
  •เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช
  •ออกฤทธิ์ทั้งในทางป้องกันและรักษาโรค
  •ออกฤทธิ์แบบดูดซึมและสัมผัส
  •ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสปอร์
ประโยชน์

 

พืชปลูก
โรคศัตรูพืช
อัตราการใช้
องุ่น โรคราน้ำค้าง 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 5-7 วัน
กะหล่ำปลี โรคราน้ำค้าง 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วันจำนวน 4 ครั้ง
พืชตระกูลแตง โรคราน้ำค้าง 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วัน
เผือก โรคใบไหม้ 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 10 วัน 3-4 ครั้ง
มะเขือเทศ โรคใบไหม้ 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ  7 วัน