ธาตุอาหารชนิดน้ำเข้มข้น
ช่วยเร่งสร้างอาหารให้กับพืช
เร่งสร้างเนื้อผล

ส่วนประกอบที่สำคัญ

มังกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) คอปเปอร์(Cu) โบรอน (B) เหล็ก Fe) มักเนเซี่ยม (Mg) วิตามินบี 1(B1) คีเลท EDTA

ประโยชน์ 

• ช่วยเร่งการสร้างอาหารให้กับพืช
• ช่วยเร่งสร้างเนื้อผล
• ช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารที่สำคัญ
• ช่วยให้ใบพืชสมบูรณ์เขียวเข้ม

วิธีการใช้

พืชปลูก ช่วงของการใช้ อัตราการใช้
ไม้ผล •ช่วงเสริมสร้างใบ
•ช่วงก่อนออกดอก
•ช่วงพัฒนาการของผล
ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าว •ช่วงข้าวแตกกอเต็มที่
•ช่วงข้าวออกรวง
ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชผัก •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงพัฒนาการของผล หัวและ
ฝัก
ใช้ 3-5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชไร่ •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงพัฒนาการของหัว เมล็ด
และฝัก
ใช้ 3-5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ไม้ดอกไม้ประดับ •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงพัฒนาการใบและดอก
ใช้ 3-5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร