ชื่อการค้า : สตอร์ม

ชื่อสามัญ : บิสไพริแบค โซเดียม + สตอร์ม

สูตรผสม 20 WP + สตอร์ม

คุณสมบัติ

• เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบหลังงอก
• ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางใบและราก
• ออกฤทธิ์กำจัดวัชพืชได้ทั้งใบแคบ ใบกว้างและกก
• ออกฤทธิ์กำจัดหญ้าข้าวนกในนาหว่านน้ำตมได้เป็นอย่างดี
• สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับสารกำจัดแมลงศัตรูพืช ในกลุ่ม คาร์บาเมทและออกาโนฟอสเฟต

ประโยชน์

• ใช้กำจัดวัชพืชแบบหลังจากวัชพืชงอกแล้ว ในนาหว่านน้ำตมและนาหว่านข้าวแห้ง
• ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าแดงหรือหญ้าเดือยหรือหญ้าหวาย หญ้าข้าวนก หรือ หญ้าพุ่มพวง หญ้านกสีชมพู
ใ• ช้กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา โสนหางไก่และตาลปัตรฤาษี
• ใช้กำจัดวันพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก

วิธีการใช้และอัตราการใช้

ขึ้นอยู่กับอายุข้าวและขนาดของวัชพืช ควรเพิ่มอัตราการใช้ตามอายุของข้าวและขนาดของวัชพืช

• หลังหว่านข้าว 10 วัน ใช้เอราโพแบคใน อัตรา 20 กรัม + สตอร์ม 20 ซีซ๊ต่อไร่
• หลังหว่านข้าว 15 วัน ใช้เอราโพแบคใน อัตรา 25 กรัม + สตอร์ม 25 ซีซ๊ต่อไร่

ก่อนพ่นจะต้องเอาน้ำออกจากแปลงนา และภายหลังพ่น 2-3 วัน จึงปล่อยน้ำเข้าแปลงนา ระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว