ชื่อการค้า : มังกานีสฟาสท์

ชื่อสามัญมังกานีส (Mn++)

สารสำคัญ: 

ของเหลวข้นสีชมพูอ่อน

สามารถละลายน้ำได้ทั้งหมด

ไม่มีปริมาณของคลอไรด์และซัลเฟต

คุณสมบัติ: 

  • ช่วยให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้มากขึ้น
  • ช่วยเพิ่มผลผลิต
  • ช่วยป้องกันผลกระทบจากการเป็นปฏิปักษ์ของธาตุเหล็ก
  • ช่วยเพิ่มความเขียวเข้มให้กับใบพืช
  • ช่วยให้ธาตุอาหารดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้รวดเร็วขึ้น
ประโยชน์และวิธิการใช้:  

 

ไม้ผล                      ใช้ช่วงเสริมสร้างใบ  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ใช้ช่วงสะสมอาหารก่อนการออกดอก  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ใช้ช่วงขยายขนาดผล  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ใช้ช่วงก่อนเข้าสี  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ใช้ช่วงสภาวะวิกฤตที่พืชสังเคราะห์แสงได้น้อย  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชผัก                     ใช้ช่วงแรกของการเจริญเติบโต  3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าว                         ใช้ช่วงแรกของการเจริญเติบโต  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ใช้ช่วงข้าวแตกกอเต็มที่  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ใช้ช่วงข้าวออกรวง  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชไร่                       ใช้ช่วงแรกของการเจริญเติบโต  3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไม้ดอกไม้ประดับ  ใช้ช่วงแรกของการเจริญเติบโต  2-3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร