ชื่อการค้า : ฟาสท์เอ็กซ์

ชื่อสามัญ : diuron + hexazinone

คุณสมบัติ

  • เป็นสารคุมการงอกของวัชพืช หรือใช้กำจัดวัชพืชที่งอกขึ้นมาแล้วในการปลูกอ้อย

พืชปลูก
อัตราการใช้
วิธีการใช้
อ้อย  ใช้ เอราซิโนน 250 ซีซี ผสม เอรายูรอน 50 เอสซี 250 ซีซี ผสมน้ำ 40–60 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่  พ่นระยะ 1–2 วันหลังปลูกอ้อยและให้น้ำแล้ว
อ้อย  ใช้ เอราซิโนน 250 ซีซี ผสม เอรายูรอน 50 เอสซี 250 ซีซี ผสมน้ำ 40–60 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่  พ่นระยะ 1 เดือนหลังอ้อยและวัชพืชงอก