ชื่อการค้า : บอร์ฟาสท์

ชื่อสามัญBorfast

 

บอร์ฟาสท์ BORFAST

• ช่วยให้พืชแข็งแรงทนทาน
• เพิ่มการออกดอก
• เพิ่มการติดผล
• รักษาอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการขาด เช่น อาการผลบิดเบี้ยว ผลมีขนาดเล็กกว่าปกติ ผลแห้งแข็ง ฯลฯ
• ช่วยเพิ่มผลผลิต

อัตราการใช้ 

• ไม้ผล ใช้ 10 – 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• พืชผัก (เช่น ขึ้นฉ่าย ฯลฯ ) ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• ธัญพืช (เช่น ข้าว ฯลฯ) ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• พืชไร่ (เช่น ยาสูบ) ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)

วิธีการใช้

พืชปลูก

ช่วงของการใช้

อัตราการใช้

ไม้ผล •ช่วงก่อนออกดอก
•ช่วงเริ่มแทงช่อดอก
•ช่วงก่อนดอกบาน
•ช่วงพัฒนาการของผล
ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าว •ช่วงเริ่มออกรวง
•ช่วงพัฒนาการของรวงข้าว
ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชผักกินผลและหัว •ช่วงเริ่มออกดอก
•ช่วงเริ่มติดผลและลงหัว
•ช่วงพัฒนาการของผลและหัว
ใช้ 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ขึ้นฉ่าย •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงพัฒนาการของก้านใบ
ใช้ 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ยาสูบ •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงพัฒนาการของใบ
ใช้ 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชไร่ •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงออกดอก
•ช่วงติดผลและติดฝัก
ใช้ 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ไม้ดอกไม้ประดับ •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงออกดอก
ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร