ชื่อการค้า : ดูอัลแมก

ชื่อสามัญธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
แมกนีเซียม 35 %
ซัลเฟอร์ 14 %


คุณสมบัติ

• ปุ๋ยด่างชนิดเม็ด สำหรับใช้ทางดิน
• พืชนำไปใช้ได้ทันที
• ปลดปล่อยได้นานหลายเดือน
• ทนต่อการชะล้าง ลดการสูญเสียธาตุอาหาร
พืชปลูก
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ไม้ผลอายุ 1-3 ปี 700 กรัม ต่อต้น  ใส่รอบ ๆ ทรงพุ่ม ขณะดินมีความชื้น
 

ไม้ผลอายุ 3 ปี ขึ้นไป

                              -ช่วงสะสมอาหาร 500 กรัม ต่อต้น ใส่ก่อนออกดอก   รอบ ๆ ทรงพุ่ม ขณะดินมีความชื้น
                              -ช่วงบำรุงผล 500 กรัม ต่อต้น ใส่เมื่อติดเริ่มติดผลเล็ก รอบ ๆ ทรงพุ่ม ขณะดินมีความชื้น
                              -ภายหลังการเก็บเกี่ยว 500 กรัม ต่อต้น ใส่เมื่อเริ่มแตกใบอ่อน  รอบๆ ทรงพุ่ม ขณะดินมีความชื้น

ขนาดบรรจุ
1 ก.ก. x 24
25 ก.ก. x 1