สารเร่งการเจริญเติบโต
ทั้งลำต้น ใบ ดอก ผล

ส่วนประกอบที่สำคัญ 

• กรดอะมิโนอิสระ
• กรดอะมิโนรวม
• เหล็กคีเลท(Fe)
• มักเนเซี่ยมคีเลท(Mg)
• วิตามินบี 1(B1)

ประโยชน์ 

• เร่งการเจริญเติบโตของลำต้น ใบ ดอก และผล
• เร่งการออกดอก
• บำรุงช่อดอก
• บำรุงผล

วิธีการใช้

พืชปลูก

ช่วงของการใช้

อัตราการใช้

ไม้ผล •สะสมอาหารก่อนออกดอก
•กระตุ้นการออกดอก
•บำรุงช่อดอก
•ช่วงขยายขนาดผล
ใช้ 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ผัก •เร่งการเจริญเติบโตเมื่อมีใบ
4-6 ใบ
•เร่งผักโต
•เร่งการลงหัวเมื่อเริ่มลงหัว
•ช่วงติดผล
ใช้10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด ถั่ว
เหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียว
ผิวดำ เป็นต้น
•ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•เมื่อเริ่มแตกกอ
•เมื่อเริ่มย่างปล้อง
•ช่วงติดฝัก
ใช้ 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าว •ช่วงเริ่มแตกกอ
•ช่วงก่อนออกดอก
•ช่วงรวงข้าวเริ่มโผล่ออกมา
ใช้ 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชปลูก

ช่วงของการใช้

อัตราการใช้

มันสำปะหลัง เผือก มันเทศ •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•เมื่อเริ่มลงหัว
ใช้ 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ไม้ดอกไม้ประดับ •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงสะสมอาหารก่อนออกดอก
•ช่วงออกดอก
ใช้10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร