3D ซีเนอกอน2000

ซีเนอกอน 2000

สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช สำหรับใช้สะสมอาหารและกระตุ้นการออกดอก อีกทั้งเร่งให้พืชโตเร็วและเร่งขยายขนาดผล

ส่วนประกอบที่สำคัญและคุณสมบัติพิเศษ

 

ส่วนประกอบที่สำคัญ

คุณสมบัติพิเศษ

อะมิโน แอซิด ( Amino acids ) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีน ช่วยเร่งให้พืชเจริญเติบโตและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานต่อความกดดันของสภาพอากาศที่แปรปรวน
สาหร่ายทะเล ( Seaweeds ) ช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและเป็นตัวเร่งในกระบวนการกระตุ้นการเจริญเติบโตต่างๆภายในพืช
เหล็ก ( Fe ) นับว่าเป็นธาตุอาหารที่สำคัญที่ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์หรือส่วนที่เป็นสีเขียวของพืชสำหรับใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารให้กับพืช นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างเอนไซม์ในกระบวนการอ็อกซิเดชั่นต่างๆ
มักเนเซี่ยม ( Mg ) เป็นธาตุพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์สำหรับสร้างอาหารให้กับพืชและเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับกระบวนการสร้างพลังงานและเนื้อเยื่อที่จำเป็นให้กับพืช
สารคล้ายอ็อกซินจากธรรมชาติ (Natural auxinesimilar substances) กระตุ้นการยืดตัวของเซลล์พืช ช่วยสร้างความสมดุลของฮอร์โมนพืช ซึ่งจะมีผลต่อการสร้างตาดอกและเพิ่มขนาดผล
อัลจินิค แอซิด (Alginic acids), เพ็นโตแซนส์
(Pentosans), และคาร์โบไฮเดรตอื่นๆ (Other carbohydrates)
นับว่าเป็นสารอาหารโดยตรงที่พืชสามารถนำไปใช้สร้างพลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงจากสถานการณ์ที่กดดันการเจริญเติบโตของพืช

ประโยชน์

• ช่วยเร่งการสะสมอาหารและกระตุ้นการสร้างตาดอก เพื่อการออกดอกที่สมบูรณ์
• ช่วยเร่งขยายขนาดของผล ช่วยให้ผลโตเร็วและมีคุณภาพที่ดี
• ช่วยกระตุ้นและชดเชยความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับพืชในสถานการณ์ที่ได้รับแรงกดดันจากภัยธรรมชาติ ( เช่น หนาวจัด ร้อนจัดหรือแล้งจัด ฯลฯ )

วิธีการใช้

 

พืชปลูก

ช่วงของการใช้

อัตราการใช้

ไม้ผล
  • ขณะกำลังเจริญเติบโต
  • ก่อนการออกดอก
  • ช่วยขยายขนาดผล

 

ใช้ 10 – 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรฉีดพ่นซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 – 10 วัน

  • ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของไม้ผลถ้าเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ให้ใช้ในอัตราสูง ถ้าต้นมีขนาดเล็กก็ให้ใช้ในอัตราต่ำ
  • ขึ้นกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ ถ้ามีความแปรปรวนสูงให้ใช้ในอัตราที่สูง ถ้ามีความแปรปรวนต่ำ ให้ใช้ในอัตราที่ต่ำ
พืชผัก
  • สำหรับผักกินใบ ให้ใช้ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
  • สำหรับพืชกินหัว หรือพืชหัวต่างๆให้ใช้เมื่อเริ่มลงหัว
ใช้  5 – 10  ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ( 1 ปีบ) ควรพ่นซ้ำอีกครั้งห่างกัน 5 – 7 วัน
ธัญพืช (เช่น ข้าว ฯลฯ )
  • เมื่อเริ่มแตกกอ
ใช้ 10 – 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ)  ควรพ่นซ้ำอีกครั้ง ห่างกัน 10 – 15  วัน
ไม้ดอกไม้ประดับ
  • ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต

 

ใช้ 3 – 5  ซีซีต่อน้ำ 20  ลิตร (1 ปีบ) ควรพ่นซ้ำอีกครั้งห่างกัน 5 – 7 วัน