ชื่อการค้า : คาร์ดาซิน เอฟ

ชื่อสามัญคาร์เบนดาซิม

สูตรผสม 50%  W/V SC
คุณสมบัติ
  •เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง
  •ออกฤทธิ์แบบดูดซึม สามารถดูดซึมเข้าทั้งทางใบและทางราก
  •สามารถยับยั้งการระบาดของโรคศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี
  •ปลอดภัยต่อผึ้ง หากใช้ตามอัตราที่แนะนำ
  •ไม่ควรใช้ในสภาพที่มีอากาศร้อนจัด
ประโยชน์

 

พืชปลูก
โรคศัตรูพืช
อัตราการใช้
ข้าว โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้ำตาล 6-12 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
เงาะ โรคราแป้ง
ถั่ว โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส
ส้ม โรคสแคป โรคมีลาโนส
องุ่น โรคราแป้ง โรคเถาแห้ง โรคแอนแทรคโนส
ทุเรียน โรคใบไหม้ โรคใบติด 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
มะม่วง โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส
ยาสูบ โรคแอนแทรคโนส
ผัก โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุด
ไม้ดอกไม้ประดับ โรคใบจุด โรคราแป้ง โรคราสีเทา
ผลไม้หลังเก็บเกี่ยว โรคแอนแทรคโนส โรคผลเน่า 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร จุ่มผลไม้แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนนำไปเก็บไว้ในห้องเย็น
สับปะรด โรคหน่อเน่า 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับใช้ชุบหน่อพันธุ์
หอม กระเทียม โรคใบเน่า หรือแอนแทรคโนส โรคหอมเลื้อยหรือโรคต้นบิดไม่ลงหัวของหอม 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
หน่อไม้ฝรั่ง โรคลำต้นไหม้ โรคใบร่วง โรคแอนแทรคโนส 15-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร