แคลซีซาน

ชื่อการค้า : แคลซีซาน ชื่อสามัญ : –   บำรุงผล สร้างเนื้อ ขยายขนาดผล ส่วนประกอบที่สำคัญ อะมิโนแอซิดเข้มข้นสะกัดจากธรรมชาติในรูปของสารอินทรีย์ ที่ประกอบไปด้วย สารอินทรีย์ไนโตรเจน(N)ที่สามารถละลายน้ำได้ 2.8% สารอินทรีย์คาร์บอน(C) 10% ธาตุอาหารรอง แคลเซี่ยมออกไซด์(CaO)ที่สามารถละลายน้ำได้ 10% มักเนเซี่ยมออกไซด์(MgO) ที่สามารถละลายน้ำได้ 2% ประโยชน์ • เสริมสร้างความสมบูรณ์สำหรับพืชที่ต้องการธาตุแคลเซี่ยมและมักเนเซี่ยมในปริมาณสูง เช่น องุ่น(ก้านช่อดอกและช่อผลแห้ง พืชผัก(ใบไหม้) ผักตระกูลแตง(ใบไหม้) มะเขือเทศ(ก้นเน่า) ผัก กาดหัว(ไส้กลวง) มันฝรั่ง(ใบทรุดโทรมแห้งเหี่ยว)เป็นต้น • ป้องกันผลแตก • ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผล • ช่วยเสริมสร้างคุณภาพผล • ช่วยให้ผลผลิตทั้งผลไม้และพืชผักแข็งแรงทนทานภายหลังการเก็บเกี่ยว สามารถเก็บรักษาไว้ได้ นาน วิธีการใช้   พืชปลูก ช่วงของการใช้ อัตราการใช้ ไม้ผล •ช่วงเริ่มขยายขนาดผล •ช่วงพัฒนาการของผล •ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร…

บอร์ฟาสท์

ชื่อการค้า : บอร์ฟาสท์ ชื่อสามัญ : Borfast   บอร์ฟาสท์ BORFAST • ช่วยให้พืชแข็งแรงทนทาน • เพิ่มการออกดอก • เพิ่มการติดผล • รักษาอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการขาด เช่น อาการผลบิดเบี้ยว ผลมีขนาดเล็กกว่าปกติ ผลแห้งแข็ง ฯลฯ • ช่วยเพิ่มผลผลิต อัตราการใช้  • ไม้ผล ใช้ 10 – 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ) • พืชผัก (เช่น ขึ้นฉ่าย ฯลฯ ) ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ) • ธัญพืช (เช่น ข้าว ฯลฯ) ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ…

มักเนเซี่ยมฟาสท์

ชื่อการค้า : มักเนเซี่ยมฟาสท์ ชื่อสามัญ : – ช่วยให้ใบพืชเขียวเข้ม เร่งให้ใบแก่เร็ว สะสมอาหารเพื่อการออกดอก พัฒนาการของผลเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่วนประกอบที่สำคัญ • มักเนเซี่ยม (Mg++) • ของเหลวข้นสีน้ำเงิน • สามารถละลายน้ำได้ทั้งหมด • ไม่มีปริมาณของไนเตรท ประโยชน์ • ช่วยให้ใบเขียวเข้ม • ช่วยให้ใบแก่เร็ว • ช่วยเสริมสร้างใบใหม่อย่างสมบูรณ์ • ช่วยสะสมอาหารเพื่อการออกดอก • ช่วยสะสมอาหารเพื่อการสร้างเนื้อ • ช่วยเร่งการเข้าสีผล • ช่วยเสริมสร้างน้ำมัน(สำหรับพืชน้ำมัน) • ช่วยป้องกันอาการก้านช่อดอกและก้านช่อผลแห้งขององุ่น • ช่วยให้พืชผักโตเร็ว ลดอาการเหี่ยวเฉา วิธีการใช้   พืชปลูก ช่วงของการใช้ อัตราการใช้ ไม้ผล •ช่วงแตกใบอ่อน •ช่วงสร้างใบรุ่นใหม่ •ช่วงก่อนออกดอก •ช่วงสร้างเนื้อผล •ช่วงก่อนเข้าสี ใช้ 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พืชน้ำมัน…

คูวาส

ชื่อการค้า : คูวาส ชื่อสามัญ : –   คูวาส KUVAS สารอาหารเสริมชนิดผงความเข้มข้นสูง โดยเฉพาะธาตุมักเนเซี่ยม คุณสมบัติพิเศษ • เนื่องจากอยู่ในรูปคีเลท พืชสามารถดูดนำไปใช้ได้ทั้งทางใบและทางราก • เนื่องจากมีปริมาณธาตุมักเนเซี่ยมในปริมาณสูงเป็นพิเศษ จึงช่วยในการสร้างแป้งและน้ำตาลในกระบวนการสังเคาระห์แสงได้อย่างเต็มที่ สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้อย่างทันท่วงที และช่วยให้มีการออกดอก ติดผลอย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีคุณภาพที่ดีตลอดการเก็บเกี่ยว ประโยชน์ • ช่วยเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว เขียวเข้มสมบูรณ์ • เร่งการเจริญเติบโตและเสริมสร้างอาหารอย่างพียงพอ สำหรับการออกดอก • โดยเฉพาะในช่วงที่ติดผลอ่อนนับว่าเป็นช่วงวิกฤติที่สำคัญ จำเป็นต่อการบำรุงรักษาผลอ่อนให้มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ • บำรุงผลแก่ก่อนการเข้าสีหรือก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มคุณภาพผล • สามารถรักษาอาการก้านช่อดอกและช่อผลแห้งเหี่ยวในองุ่น อันเนื่องมาจากการขาดธาตุอาหาร วิธีการใช้ พืชปลูก ช่วงของการใช้ อัตราการใช้ ไม้ผลทุกชนิด (โดยเฉพาะ องุ่น ส้ม ทุเรียน ลำไย ชมพู่ ฯลฯ ) เมื่อเริ่มแตกใบอ่อน ก่อนและหลังการออกดอก เมื่อเริ่มติดผล ก่อนการเข้าสีหรือก่อนการเก็บเกี่ยว ใช้อัตรา 5…

ไซโฟแคล

ชื่อการค้า : ไซโฟแคล ชื่อสามัญ : ไซโฟแคล ไซโฟแคล CIFOCAL ธาตุอาหารแคลเซี่ยมและโบรอน โดยเฉพาะแคลเซี่ยมความเข้มข้นสูง คุณสมบัติพิเศษ • เนื่องจากมีปริมาณธาตุแคลเซี่ยมค่อนข้างสูง จึงช่วยทำให้พนังเซลล์แข็งแรงอีกทั้งช่วยในการสะสมอาหาร ช่วยให้ปลายรากและส่วนยอดจะมีการเจริญเติบโตได้ดี • สำหรับโบรอนมีสัดส่วนในปริมาณที่เหมาะสมกับแคลเซี่ยม เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายอาหาร และเพิ่มความสมบูรณ์ในการผสมเกสร • ช่วยป้องกันอาการขาดธาตุอาหารและเคลื่อนย้ายอาหาร เพื่อการออกดอกบำรุงดอก และบำรุงผล ประโยชน์ • ช่วยให้มีการสะสมอาหารและเคลื่อนย้ายอาหาร เพื่อการออกดอกบำรุงดอก และบำรุงผล • ป้องกันอาการผลแตกในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว (โดยเฉพาะพืชที่ผลมีเปลือกบาง) • ป้องกันอาการผิดปกติอันเนื่องมาจากการขาดธาตุอาหาร เช่น – อาการก้นเน่าในมะเขือเทศ – อาการก้านช่อดอกและช่อผลแห้งในองุ่น – อาการไส้กรวงในขึ้นฉ่ายและผักกาดหัว ฯลฯ • ช่วยให้พุ่มต้นแผ่ขยายได้ดี อีกทั้งเพิ่มการแตกยอด • เหมาะสำหรับพืชที่ผลมีเปลือกหนาและแข็ง วิธีการใช้ พืชปลูก ช่วงของการใช้ อัตราการใช้ ไม้ผลทุกชนิด (โดยเฉพาะ องุ่น ท้อ แอปเปิล ส้ม ทุเรียน…

เอิร์ท 23

ชื่อการค้า : เอิร์ท 23 ชื่อสามัญ : –   เอิร์ท 23 ERT 23 อะมิโนทริพโตเฟน สำหรับช่วยผสมเกสรพืช เพื่อการติดผลโดยตรง ส่วนประกอบที่สำคัญและคุณสมบัติพิเศษ ส่วนประกอบที่สำคัญ คุณสมบัติพิเศษ ทริพโตเฟน (TRYPTOPHAN) ช่วยในการสังเคราะห์อินโดลอะซิติคแอซิด (Indoleacetic acid) ซึ่งเป็นสารอ็อกซินจากธรรมชาติที่ช่วยเสริมสร้างการติดผลและพัฒนาการเจริญเติบโตในช่วงเริ่มแรก โบรอน (BORON) เป็นธาตุอาหารเสริมที่มีผลโดยตรงต่อเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณส่วนยอด โดยเฉพาะพัฒนาการของละอองเกสรตัวผู้ สาหร่ายสีน้ำตาล (BROWN SEAWEED EXTRACTS) มีองค์ประกอบของการเร่งการเจริญเติบโตที่สามารถถูกดูดซึมได้ง่ายเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นการทำงานภายในพืช เบต้าอิน (BETAINE) เป็นสารอินทรีย์ไนโตรเจนที่มีน้ำหนักของโมเลกุลต่ำ มีส่วนสำคัญในการไหลเวียนของสารอาหารภายในพืช อีกทั้งเสริมสร้างเอ็นไซม์และมีอิทธิพลต่อกระบวนการออสโมซิสของเซลล์ ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องอันตรายที่อาจเกิดกับพืชในสภาวะกดดันจากสภาพแวดล้อม เช่น จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือในสภาพดินมีความเข้มข้นด้วยการตกตะกอนของเกลือ ฯลฯ อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็น (NOURISHING ELEMENTS) ช่วยป้องกันอาการขาดธาตุอาหารและใช้เร่งการททำงานในกระบวณการต่างๆภายในพืช วิตามิน ( VITAMINS ) ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญต่างๆภายในพืช แม้กระทั่งการช่วยยับยั้งการเกิดอ็อกซิเดชั่น สารโมโนและโพลี่แซคคาไรด์ (MONO AND POLYSACCHARIDES) ใช้เป็นอาหารพืชได้โดยตรง…

ซีเนอกอน 2000

ชื่อการค้า : ซีเนอกอน 2000 ชื่อสามัญ : –   ซีเนอกอน 2000 สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช สำหรับใช้สะสมอาหารและกระตุ้นการออกดอก อีกทั้งเร่งให้พืชโตเร็วและเร่งขยายขนาดผล ส่วนประกอบที่สำคัญและคุณสมบัติพิเศษ   ส่วนประกอบที่สำคัญ คุณสมบัติพิเศษ อะมิโน แอซิด ( Amino acids ) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีน ช่วยเร่งให้พืชเจริญเติบโตและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานต่อความกดดันของสภาพอากาศที่แปรปรวน สาหร่ายทะเล ( Seaweeds ) ช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและเป็นตัวเร่งในกระบวนการกระตุ้นการเจริญเติบโตต่างๆภายในพืช เหล็ก ( Fe ) นับว่าเป็นธาตุอาหารที่สำคัญที่ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์หรือส่วนที่เป็นสีเขียวของพืชสำหรับใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารให้กับพืช นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างเอนไซม์ในกระบวนการอ็อกซิเดชั่นต่างๆ มักเนเซี่ยม ( Mg ) เป็นธาตุพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์สำหรับสร้างอาหารให้กับพืชและเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับกระบวนการสร้างพลังงานและเนื้อเยื่อที่จำเป็นให้กับพืช สารคล้ายอ็อกซินจากธรรมชาติ (Natural auxinesimilar substances) กระตุ้นการยืดตัวของเซลล์พืช ช่วยสร้างความสมดุลของฮอร์โมนพืช ซึ่งจะมีผลต่อการสร้างตาดอกและเพิ่มขนาดผล อัลจินิค แอซิด (Alginic acids), เพ็นโตแซนส์ (Pentosans), และคาร์โบไฮเดรตอื่นๆ (Other carbohydrates)…

ไซฟามิน บีเค

ชื่อการค้า : ไซฟามิน บีเค ชื่อสามัญ : –   ไซฟามิน บีเค CIFAMIN BK สารอาหารและฮอร์โมนพืช สำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตของผลอ่อน ลดการร่วงของผลและเร่งการเจริญเติบโตในช่วงต่างๆ ของพืชชดเชยอาการขาดอาหารได้อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติพิเศษ ไซฟามิน บีเค เป็นสารอาหารที่สกัดจากธรรมชาติที่มีปริมาณสารอาหารและฮอร์โมนพืชที่ต้องการอย่างครบถ้วนและมีอยู่ในปริมาณที่สูง ไซฟามิน บีเค จึงเข้าไปมีบทบาทในการทำงานของกระบวนการต่างๆภายในพืชอย่างมากมาย โดยปกติแล้วสารอาหารที่ใช้สำหรับฉีดพ่นให้กับพืชทางใบ มักจะสูญเสียไปโดยไร้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ แต่ ไซฟามิน บีเค สามารถซึมผ่านเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสารอ็อกซินและไซโตไคนินจะเข้าไปมีบทบาทในระดับของนิวเคลียส ไซโตไคนินยังเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการสร้างพลังงานให้กับพืชโดยไมโตคอนเดรีย ส่วนวิตามินธาตุเหล็กและธาตุอาหารเสริมอื่นๆจะเข้าไปมีบทบาทในระดับคลอโร-พลาสท์ ประโยชน์ • ช่วยให้ผลอ่อนมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ ลดการร่วงของผลอ่อน จึงช่วยเพิ่มการติดผลได้มากขึ้น • เร่งการเจริญเติบโตของผลให้โตเร็วและช่วยเพิ่มขนาดของผลในกรณีที่ติดผลดก • ปกป้องคุ้มครองพืช ให้แข็งแรงทนทานต่อสภาพที่แปรปรวน (ที่เป็นสาเหตุให้ผลผลิตลดลง) โดยช่วยกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในทุกสภาวะอากาศ • ช่วยในการงอกของเมล็ด • ช่วยทำลายการพักตัวของพืชและท่อนพันธุ์ โดยจะกระตุ้นให้มีการแตกยอด หรือเร่งการงอกของราก • ช่วยชะลอความแก่ของผลโดยช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวออกไปได้ในระยะหนึ่ง วิธีการใช้ พืชปลูก ช่วงของการใช้ อัตราการใช้…

มังกานีสฟาสท์

ชื่อการค้า : มังกานีสฟาสท์ ชื่อสามัญ : มังกานีส (Mn++) สารสำคัญ:  ของเหลวข้นสีชมพูอ่อน สามารถละลายน้ำได้ทั้งหมด ไม่มีปริมาณของคลอไรด์และซัลเฟต คุณสมบัติ:  ช่วยให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยป้องกันผลกระทบจากการเป็นปฏิปักษ์ของธาตุเหล็ก ช่วยเพิ่มความเขียวเข้มให้กับใบพืช ช่วยให้ธาตุอาหารดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้รวดเร็วขึ้น ประโยชน์และวิธิการใช้:     ไม้ผล                      ใช้ช่วงเสริมสร้างใบ  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ช่วงสะสมอาหารก่อนการออกดอก  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ช่วงขยายขนาดผล  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ช่วงก่อนเข้าสี  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ช่วงสภาวะวิกฤตที่พืชสังเคราะห์แสงได้น้อย  5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พืชผัก                     ใช้ช่วงแรกของการเจริญเติบโต  3-5 ซีซี ต่อน้ำ…

ไซโฟเวอร์

ชื่อการค้า : ไซโฟเวอร์ ชื่อสามัญ : ไซโฟเวอร์ สารสำคัญ:  สารเสริมประสิทธิภาพฤทธิ์ยา ออกฤทธิ์เป็นปุ๋ยน้ำ สูตร 3-17-0 ปริมาณธาตุอาหารรับรอง:  ไนโตรเจนทั้งหมด (N) ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) Acidifier Color indicator Emulsifier Surfactant Fertilizer คุณสมบัติ:   ช่วยปรับสภาพน้ำให้เหมาะสม (pH<5.5) ก่อนนำไปใช้ผสมสารกำจัดศัตรูพืช ช่วยให้สารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดที่นำมาผสมกันก่อนนำไปพ่นให้กับพืช สามารถเข้ากันได้หล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน (จากคุณสมบัติของ Emulsifier) ข่วยให้สารละลายศัตรูพืชเกาะจับติดใบดีและสามารถดูดซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว (จากคุณสมบัติของ Surfactant) ช่วยในการงอกของราก ใบหนาแผ่ขยาย กระตุ้นการออกดอกของพืช ช่วยป้องกันกำจัดการเกิดโรครากเน่า โคนเน่า กล้าเน่า ที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora spp. ประโยชน์และวิธิการใช้:   สำหรับใช้เป็นปุ๋ยน้ำ              ใช้ในอัตรา  10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับใช้เป็นสารจับใบ       ใช้ในอัตรา  3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร…