ซีเนอกอน 2000 นาข้าว

ซีเนอกอน 2000 นาข้าว (Sinergon 2000 Rice) ซีเนอกอน 2000 ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานระดับโลก นำเข้าจากบริษัทไซโฟ ประเทศอิตาลี ซีเนอกอน 2000 คือ สารกระตุ้นการเจริญเติบโตสำหรับข้าวโดยเฉพาะ ซีเนอกอน 2000ประกอบไปด้วยสารอาหาร ธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ประโยชน์ ช่วยให้ข้าวเขียว ต้นใหญ่ แข็งแรง แตกกอไว ใบเขียวเข้ม ช่วยกระตุ้นการแตกราก ข้าวออกรวงดีขึ้น ออกสุดรวง เมล็ดเต่งเต็มรวง ช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตข้าว ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรงทนทานต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืช ช่วยให้ข้าวทนต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน (เช่น หนาวจัด ฟ้าปิด ร้อนจัดหรือแล้งจัด ฯลฯ) ส่วนประกอบที่สำคัญ 1. อะมิโน แอซิด ( Amino acids): บริสุทธิ์แท้ๆจากธรรมชาติ : เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีน ช่วยเร่งให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว พืชได้พลังงานไปใช้ในทันที และช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานต่อความกดดันของสภาพอากาศที่แปรปรวน 2. สาหร่ายทะเล (…

เอราจิ๊บ 100

เอราจิ๊บ 100 Eragib 100 ส่วนประกอบที่สําคัญ จิบเบอเรลลิคแอซิด 10%   ประโยชน์ ช่วยในการยืดช่อดอกและช่อผล ช่วยเพิ่มจํานวนดอก ช่วยเพิ่มการติดผล ช่วยเพิ่มขนาดผล ช่วยเสริมสร้างคุณภาพของเนื้อผลโดยเฉพาะส้มส้มโอและมะนาว ช่วยในการผลิตของผลไม้ไร้เมล็ด ช่วยชะลอการเก็บเกี่ยว ช่วยยืดลําต้น   วิธีการใช้ พืชปลูก ช่วงของการใช้ อัตราการใช้ มันฝรั่ง ช่วงแรกของการเจริญเติบโต ใช้ 1 เม็ด ต่อน้ำ 1,000 ลิตร ส้มเขียวหวาน ช่วงสร้างเนื้อเมื่อเริ่มเข้ช่วย ใช้1 เม็ด ต่อน้ำ 100 ลิตร เสริมสร้างคุณภาพเนื้อ มะนาว ช่วงก่อนเข้าสีพ่นเพื่อชะลอก ใช้1 เม็ด ต่อน้ำ 200 ลิตร เก็บเกี่ยว องุ่น ช่วง6-10 วันก่อนดอกบานพ่น ใช้2-3 เม็ด ต่อน้ำ 100 ลิตร เพื่อยืดช่อดอก…

อัลก้า

สาหร่ายทะเลสกัดอุดมไปด้วยฮอร์โมน และสารอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ กระตุ้นการสร้างใบ กระตุ้นการแมงช่อดอก ส่วนประกอบที่สำคัญ อะมิโน แอซิดที่มีความจำเป็นสำหรับพืชทั้งหมด วิตามิน เอ็นไซม์ โพลี่แซคคาไรด์ อัลจิเนท ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ได้แก่ มักนีเซี่ยม (Mg) เหล็ก (Fe) มังกานีส (Mn) โบรอน (B) สังกะสี (Zn) คอปเปอร์ (Cu) เป็นต้น ฮอร์โมนจากธรรมชาติ เช่น ออกซิน ไซโตไคนิน จิบเบอเรลลิค แอซิด และบีเทน ประโยชน์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างใบใหม่อย่างพร้อมเพรียง ช่วยเร่งให้ใบรุ่นใหม่มีความสมบูรณ์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแทงช่อดอก ช่วยให้พืชโตเร็ว จนสามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนกำหนด ช่วยให้ระบบท่อลำเลียงภายในพืชมีความแข็งแรงทนทาน ต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชทั้งโรคพืช และแมลง ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของสีดอก ใบ และผล ช่วยให้สนามหญ้ามีความคงทนต่อการเหยียบย่ำ ขนาดบรรจุ 1 กก. x 16  5กก. x 2

เอราทราซอล 15 ดับบลิวพี

ชื่อการค้า : แพคโคลบิวทาซอล สูตรผสม : 15 WP   คุณสมบัติ เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช(Plant Growth Regulator:PGR) ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสารจิบเบอเรลลิน(Gibberellin) เคลื่อนย้ายทางท่อน้ำ(Xylem) ไปยังใบ ลำต้นและราก เคลื่อนย้ายไปยังส่วนล่างของเนื้อเยื่อเจริญบริเวณยอด ออกฤทธิ์เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชในกลุ่ม Triazole บางชนิดโดยเฉพาะโรคราแป้งและโรคราสนิม เพิ่มความเข้มในส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช สามารถช่วยลดความไวต่อความเย็นของพืช ช่วยให้พืชทนทานต่อผลกระทบจากสภาะแวดล้อม โดยเฉพาะจากความแห้งแล้ง ประโยชน์ ใช้ชะลอการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะกับหญ้าสนาม ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น ลดการยืดตัวของข้อปล้อง(โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพด) เพิ่มการเจริญเติบโตและพัฒนาการของราก เพิ่มความเขียวเข้มของใบพืช เร่งการออกดอก เพิ่มการผลิตเมล็ดพืช(โดยเฉพาะพริกไทย) การใช้และอัตราการใช้ ขึ้นกับชนิดของพืชปลูก ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้ ขึ้นอยู่กับช่วงของการใช้ อาทิเช่น พืชปลูก วัตถุประสงค์ของการใช้ อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วงของการใช้ ทุเรียน กระตุ้นการออกดอกเพื่อการผลิตทุเรียนก่อนฤดู ใช้วิธีพ่นทางใบ 135-200 กรัม ผสม เอราสติ๊ก อัตรา 5 ซีซี…

ไซโตรมิน

ชื่อการค้า : ไซโตรมิน ชื่อสามัญ : –   สารอาหารเสริมชนิดผง คุณสมบัติพิเศษ • เนื่องจากอยู่ในรูปของคีเลททำให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ • สามารถใช้ร่วมกับสารอาหารอื่นๆหรือปุ๋ยเกร็ดสำหรับฉีดพ่นทางใบ   ประโยชน์ • เนื่องจากมีปริมาณธาตุมักเนเซี่ยมค่อนข้างสูง (5 % )จึงสามารถเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วและช่วยให้ใบสมบูรณ์เขียวเข้ม • มีธาตุอาหารที่สำคัญ เช่น โบรอน (2%) มังกานีส (2%) และสังกะสี (1%) ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างสูงจึงสามารถช่วยกระตุ้นการออกดอกและเพิ่มการติดผลอีกทั้งยังช่วยบำรุงผลอ่อน ยับยั้งการร่วงของผลอ่อนและป้องกันผลอ่อนบิดเบี้ยวเสียรูปทรง   วิธีการใช้ พืชปลูก ช่วงของการใช้ อัตราการใช้ ไม้ผลทุกชนิด 1.เมื่อเริ่มแตกใบอ่อน 2.ขณะแทงช่อดอก 3.มื่อเริ่มติดผลเล็กจนกระทั่งผลโต ใช้อัตรา 5 – 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรฉีดพ่นต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้ง พืชผัก 1.เมื่อเริ่มแตกใบจริง 4 – 6 ใบ…

ดูอัลแมก

ชื่อการค้า : ดูอัลแมก ชื่อสามัญ : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : แมกนีเซียม 35 % ซัลเฟอร์ 14 % คุณสมบัติ • ปุ๋ยด่างชนิดเม็ด สำหรับใช้ทางดิน • พืชนำไปใช้ได้ทันที • ปลดปล่อยได้นานหลายเดือน • ทนต่อการชะล้าง ลดการสูญเสียธาตุอาหาร พืชปลูก อัตราการใช้ วิธีการใช้ ไม้ผลอายุ 1-3 ปี 700 กรัม ต่อต้น  ใส่รอบ ๆ ทรงพุ่ม ขณะดินมีความชื้น   ไม้ผลอายุ 3 ปี ขึ้นไป                            …

ไมโครแคล

ไมโครแคล ธาตุอาหารชนิดเม็ดความเข้มข้นสูง ธาตุอาหารรอง CaO MgO S ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ ธาตุอาหารเสริม Zn Cu Fe Mn B Mo ช่วยให้พืชแข็งแรงทนทานต่อโรคพืชที่อยู่ในดิน   ใช้ทางดิน เป็นปุ๋ยด่าง เหมาะสำหรับใช้กับดินที่เป็นกรด   ใช้กับพืชปลูกได้ทุกชนิดทั้ง ไม้ผล ผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เลี้ยง ไม้กระถาง ใช้กับพืชรากลอย เช่น กล้วยไม้   พืชกินเร็ว ปลดปล่อยธาตุอาหารใช้ประโยชน์ได้ทันที พืชกินทน ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน

อิลีมิน

ชื่อการค้า : อิลีมิน ชื่อสามัญ : –   ธาตุอาหารชนิดน้ำเข้มข้น ช่วยเร่งสร้างอาหารให้กับพืช เร่งสร้างเนื้อผล ส่วนประกอบที่สำคัญ มังกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) คอปเปอร์(Cu) โบรอน (B) เหล็ก Fe) มักเนเซี่ยม (Mg) วิตามินบี 1(B1) คีเลท EDTA ประโยชน์  • ช่วยเร่งการสร้างอาหารให้กับพืช • ช่วยเร่งสร้างเนื้อผล • ช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารที่สำคัญ • ช่วยให้ใบพืชสมบูรณ์เขียวเข้ม วิธีการใช้ พืชปลูก ช่วงของการใช้ อัตราการใช้ ไม้ผล •ช่วงเสริมสร้างใบ •ช่วงก่อนออกดอก •ช่วงพัฒนาการของผล ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ข้าว •ช่วงข้าวแตกกอเต็มที่ •ช่วงข้าวออกรวง ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พืชผัก…

ซิ้งฟาสท์

ชื่อการค้า : ซิ้งฟาสท์ ชื่อสามัญ : –   ซิ้งฟาสท์    ZINCFAST • ช่วยเพิ่มสีผิวผล • ป้องกันใบร่วงก่อนแก่เต็มที่ • ช่วยเพิ่มการสร้างราก • ช่วยสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตภายในพืช • ช่วยเพิ่มผลผลิต อัตราการใช้  • ไม้ผล (เช่น ส้ม ฯลฯ ) ใช้ 10 – 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ) • พืชผัก ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ) • ธัญพืช (เช่น ข้าว ฯลฯ) ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)…

เซ็ท 46

ชื่อการค้า : เซ็ท 46 ชื่อสามัญ : –   เซ็ท 46 CET 46 อะมิโนเมทธิโอนีน สารเร่งการเข้าสี เพิ่มความหวานและเร่งการสุกของผล ส่วนประกอบที่สำคัญและคุณสมบัติพิเศษ ส่วนประกอบที่สำคัญ คุณสมบัติพิเศษ เมทธิโอนีน (METHIONINE) มีบทบาทที่สำคัญภายในพืชเช่นเดียวกับการเกิดสารเอทธิลีน ที่มีผลทำให้ผนังเซลล์เปลี่ยนสภาพเข้าสู่ช่วงการสุกของผล สังกะสี (ZINC) เป็นธาตุอาหารเสริมที่มีผลโดยตรงต่อการสร้างน้ำตาล วิตามินซีและแป้งอาหารพืช สาหร่ายสีน้ำตาล (BROWN SEAWEED EXTRACTS) มีองค์ประกอบของการเร่งการเจริญเติบโตที่สามารถดูดซึมได้ง่ายเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นการทำงานภายในพืช เบต้าอิน (BETAINE) เป็นสารอินทรีย์ไนโตรเจนที่มีน้ำหนักของโมเลกุลต่ำ มีส่วนสำคัญในการไหลเวียนของสารอาหารภายในพืช อีกทั้งเสริมสร้างเอ็นไซม์และมีอิทธิพลต่อกระบวนการออสโมซิสของเซลล์ ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องอันตรายที่อาจเกิดกับพืชในสภาวะกดดันจากสภาพแวดล้อม เช่น จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือในสภาพดินมีความเข้มข้นด้วยการตกตะกอนของเกลือ ฯลฯ อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็น (NOURISHING ELEMENTS) ช่วยเร่งการทำงานในกระบวนการต่างๆของพืช โดยเฉพาะธาตุโพแทสเซี่ยม ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการเพิ่มความเข้มของสี เพิ่มปริมาณน้ำตาลและการขยายตัวของเซลล์ วิตามิน (VITAMINS) ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญต่างๆภายในพืช แม้กระทั่งการช่วยยับยั้งการเกิดอ็อกซิเดชั่น สารโมโนและโพลี่แซคคาไรด์ (MONO AND POLYSACCHARIDES) ใช้เป็นอาหารพืชได้โดยตรง เพื่อเป็นพลังงานให้กับพืชในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผล…