บุลด๊อกซ์

บุลด๊อกซ์ สารอินดอกซาคาร์บ 30%WG กลุ่ม 22A คุณสมบัติ เป็นยาสูตรเย็น ใช้ง่าย อนุภาคสารมีขนาดเล็กมาก ละลายน้ำเยี่ยม ไม่ฟุ้งกระจาย ออกฤทธิ์แรง คุณสมบัติ • อินดอกซาคาร์บ เป็นสารออกฤทธิ์กว้าง มีคุณสมบัติถูกตัวตาย และกินตาย, มีคุณสมบัติซึมผ่านเนื้อเยื่อพืชได้ดี พืชที่แนะนำให้ใช้ • ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว พืชผัก เช่น พืชตระกูลกะหล่ำ พริก พืชตระกูลแตง มะเขือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วฝักยาว ไม้ผล เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว ทุเรียน มะม่วง ไม้ดอก เช่น กุหลาบ ดาวเรือง ศัตรูพืชที่แนะนำให้ใช้ในการกำจัด • หนอนใยผัก • หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด • หนอนกระทู้ผัก • หนอนกระทู้หอม…

เอราวอส

เอราวอส ชื่อสามัญ: ไดคลอร์วอส (diclorvos) สูตรผสม: 50% EC ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ดังนี้ พืช ศัตรูพืช อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร วิธีใช้ มันเทศ หนอนชอนใบมันเทศ 40 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนชอนใบมันเทศในมันเทศ ฝ้าย เพลี้ยจักจั่นฝ้าย 50 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในฝ้าย (อัตรการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ในฝ้ายอายุไม่เกิน 60 วัน หรือ 80 ลิตรต่อไร่ ในฝ้ายอายุเกิน 60 วัน)

ทานอส

ทานอส ชื่อสามัญ: โพรพาไกต์ (Propargite) สูตรผสม: 57% EW ประโยชน์ กำจัดไรศัตรูพืชทุกชนิด ไรแดงแอฟริกัน ไรแดงเทียมกล้วยไม้ แมงมุมแดง ไรสนิมส้ม ไรกำมะหยี่ ไรลำไย ไรลิ้นจี่ ไรขาวพริก ไรสองจุด ไรแมงมุมคันซาวา ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน ถูกตัวตายและเป็นสารไอระเหย การใช้และอัตราการใช้ อัตราการใช้ 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราด็อกซาคาร์บ

เอราด็อกซาคาร์บ Eradoxacarb ชื่อสามัญ: อินดอกซาคาร์บ(indoxacarb) สูตรผสม: 15%SC คุณสมบัติ เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย หยุดยั้งการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 0-4 ชั่วโมง ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ สามารถใช้บริหารการดื้อยากับสารชนิดอื่น เพื่อป้องกันการดื้อยา มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ หนอนอเมริกัน(หนอนเจาะผลในมะเขือ มะเขือเทศ) ศัตรูข้าวโพด พืชผัก หอม องุ่น คะน้า มะเขือเทศ เป็นต้น มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนห่อใบข้าว มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย การใช้และอัตราการใช้ สำหรับข้าว เพื่อกำจัดหนอนห่อใบข้าว ใช้อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อไร่ เมื่อเริ่มพบใบข้าวโดนทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 60ลิตรต่อไร่ เมื่อใบข้าวถูกทำลาย 10% สำหรับฝ้าย เพื่อกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย…

เอรามิพริด

เอรามิพริด สารอะซีทามิพริด กำจัดเพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว มวน บั่ว ด้วง คุณสมบัติ ดูดซึมเร็ว ดูดซึมกระจายไปทั่วต้นภายในใบพืช ดูดซึมจากด้านหน้าใบไปสู่ด้านล่างใบ ดูดซึมจากใบล่างไปสู่ใบบนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากออกฤทธิ์แบบดูดซึมแล้ว ยังออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย ประโยชน์ กำจัดเพลี้ยได้หลากหลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เป็นต้น กำจัดมวน เช่น มวนเขียว มวนลำไย กำจัดแมลงบั่ว กำจัดด้วงหมัดผัก ด้วงเต่าแตง กำจัดแมลงหวี่ขาว กำจัดหนอนชอนใบ ช่วยลดการระบาดของไรศัตรูพืช พืชปลูกที่เหมาะสม ไม้ผล เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ส้ม มะนาว ส้มโอ องุ่น เป็นต้น พืชผักทุกชนิดทั้ง ผักตระกูลแตง ผักตระกูลกะหล่ำ ผักตระกูลมะเขือและพริก ไม้ดอก เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ…

เอราเฟซิน 40 เอสซี

เอราเฟซิน 40 เอสซี สารบูโพรเฟซิน กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย แมลงหวี่ขาว ไรศัตรูพืช คุณสมบัติ เป็นทั้งสารกำจัดแมลงศัตรูพืชและสารกำจัดไรศัตรูพืช ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย ออกฤทธิ์ยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน ออกฤทธิ์ควบคุมการฟักของไข่และลดการวางไข่ ไม่เคลื่อนย้ายภายในพืช ประโยชน์ กำจัดแมลงในกลุ่มเพลี้ยชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นข้าว เพลี้ยจักจั่นทุเรียน เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เป็นต้น กำจัดแมลงหวี่ขาว กำจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรแดง ไรสองจุด เป็นต้น พืชปลูกที่เหมาะสม ข้าว ไม้ผล เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ส้ม มะนาว ส้มโอ องุ่น เป็นต้น พืชผักทุกชนิดทั้ง ผักตระกูลแตง ผักตระกูลกะหล่ำ ผักตระกูลมะเขือและพริก มันฝรั่ง ไม้ดอกไม้ประดับ อัตราการใช้ ใช้ในอัตรา…

เอราเทรลลิค

เอราเทรลลิค สารพิริมิฟอส-เมทิล กำจัดเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว ไรศัตรูพืช คุณสมบัติ เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชและไรศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวางทั้งแมลงปากดูด แมลงปากกัด แมลงเจาะดอกและผล ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและเป็นสารระเหยทางการหายใจ ประโยชน์ กำจัดเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ กำจัดแมลงหวี่ขาว กำจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรแดง ไรสนิมส้ม เป็นต้น กำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ เช่น มอดข้าวสาร มอดข้าวเปลือก มอดสยาม ผี้เสื้อข้าวเปลือก มอดแป้ง มอดฟันเลื้อย มอดหนวดยาว มอดข้าวโพด เป็นต้น พืชปลูกที่เหมาะสม ไม้ผล เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ส้ม มะนาว ส้มโอ องุ่น เป็นต้น พืชผักทุกชนิดทั้ง ผักตระกูลแตง ผักตระกูลกะหล่ำ ผักตระกูลมะเขือและพริก ไม้ดอก เช่น กล้วยไม้…

เอราทริป-โกลด์

เอราทริป-โกลด์ Erathrip-Gold ชื่อสามัญ: ฟิโพรนิล สูตรผสม: 80%WG คุณสมบัติ เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตาย กินตาย และดูดซึมได้ปานกลาง สามารถใช้พ่นทางใบ สามารถใช้ได้ทางดินโดยมีพิษตกค้างยาวนาน ประโยชน์ สามารถกำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวางทั้งเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน หนอนกอ หนอนเจาะดอก รวมถึงมดและปลวก กำจัดหนอนห่อใบข้าว กำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ การใช้และอัตราการใช้ โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 2กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร เพื่อกำจัดหนอนห่อใบข้าว เมื่อใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้ในอัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อไร่ เพื่อกำจัดหนอนห่อใบข้าวในระยะข้าวมีใบธง หรือใบข้าวถูกทำลาย 10% ใช้ในอัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 60 ลิตรต่อไร่ เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ ใช้ในอัตรา 2…

อีมาไซด์ 5%ดับบลิวจี

อีมาไซด์ 5%ดับบลิวจี สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 5% WG กำจัดหนอน เพลี้ยไฟ ไรศัตรูพืช คุณสมบัติ ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย ไม่ออกฤทธิ์แบบดูดซึม แต่สามารถซึมผ่านบริเวณผิวเข้าไปในตัวแมลงศัตรูพืชได้ ทำให้หนอนหยุดกินอาหารภายใน 1 ชั่วโมง และเข้าทำลายอยู่ภายในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ตายได้ภายใน 2-4 วัน ประโยชน์ กำจัดหนอนศัตรูพืชทุกชนิด เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว หนอนชอนใบ หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ำ หนอนปลอกข้าวโพด เป็นต้น กำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน กำจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรแดง ไรขาวพริก ไรสนิมส้ม เป็นต้น พืชปลูกที่เหมาะสม พืชผักทุกชนิด หอม กระเทียม ข้าว ข้าวโพด ไม้ผล เช่น มะพร้าว ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ส้ม มะนาว…

อีมาไซด์

อีมาไซด์ สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC กำจัดหนอน เพลี้ยไฟ ไรศัตรูพืช คุณสมบัติ ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย ไม่ออกฤทธิ์แบบดูดซึม แต่สามารถซึมผ่านบริเวณผิวเข้าไปในตัวแมลงศัตรูพืชได้ ทำให้หนอนหยุดกินอาหารภายใน 1 ชั่วโมง และเข้าทำลายอยู่ภายในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ตายได้ภายใน 2-4 วัน ประโยชน์ กำจัดหนอนศัตรูพืชทุกชนิด เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว หนอนชอนใบ หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ำ หนอนปลอกข้าวโพด เป็นต้น กำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน กำจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรแดง ไรขาวพริก ไรสนิมส้ม เป็นต้น พืชปลูกที่เหมาะสม พืชผักทุกชนิด หอม กระเทียม ข้าว ข้าวโพด ไม้ผล เช่น มะพร้าว ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ส้ม มะนาว ส้มโอ…