เวลเบรด-เค 60 ดับบลิวจี

เวลเบรด-เค 60 ดับบลิวจี ชื่อสามัญ : ไดยูรอน + เฮกซาซิโนน สูตรผสม 46.8 + 13.2 WG คุณสมบัติ • เป็นสารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย • กำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างหลายชนิด เช่นหญ้าข้าวนก หญ้าตีนนก หญ้าหางหมา หญ้าพง หญ้าชันกาด หญ้าดอกขาว หญ้าแพรก หญ้าโขย่ง ผักโขมและผักเบี้ยหิน • วัชพืชดูดซึมเข้าทางรากและใบ ประโยชน์และอัตราการใช้ • สำหรับอ้อยตอ ใช้ในอัตรา 375 – 500 กรัมต่อไร่ พ่นคลุมดินภายหลังตกแต่งกออ้อย พรวนดินและให้น้ำเรียบร้อยแล้วก่อนวัชพืชงอก ไม่ควรพรวนดินภายหลังพ่นยาจนกว่าจะมีการใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปอีกประมาณ 2-3 เดือน • สำหรับอ้อยปลูกใหม่ ใช้ในอัตรา 300-400 กรัมต่อไร่ พ่นคลุมดินภายหลังพรวนดิน ใส่ปุ๋ยและกลบโคนอ้อยในช่วงอ้อยอายุประมาณ 2 เดือน

เอราวัณ-คอมบี 50 เอสซี

เอราวัณ-คอมบี 50 เอสซี ชื่อสามัญ: อะมีทรีน (ametryn) + อะทราซีน (atrazine) สูตรผสม: 25% + 25%  SC ประโยชน์ ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในอ้อย เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าตีนติด และหญ้าตีนนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น บานไม่รู้โรยป่า สาบม่วง และตีนตุ๊กแก การใช้และอัตราการใช้ ใช้อัตรา 640-800 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 160-200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ระหว่างแถวอ้อย และวัชพืชมีจำนวนใบ 3-5 ใบ

โซบีแรน

โซบีแรน สารกำจัดวัชพืช ประเภทฆ่าวัชพืชภายหลังวัชพืชงอกแล้วมีใบอ่อน 3-5 ใบ สำหรับใช้ในข้าวโพดและอ้อย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเยอรมัน สำหรับใช้ภายหลังจากวัชพืชงอกแล้ว มีใบอ่อน 3-5 ใบ สามารถพ่นทับยอดข้าวโพด ภายหลังข้าวโพดงอกแล้ว หรือภายหลังปลูก 7-10 วัน สามารถพ่นทับยอดอ้อย ภายหลังปลูกอ้อย 15-30 วัน   ฆ่าวัชพืชใบแคบ หญ้าปากควาย ฆ่าวัชพืชใบกว้าง ปอวัชพืช กระดุมใบ ถั่วลิสงนา สาบม่วง เซ่งใบมน ตำแยไฟ หญ้ายาง หญ้าลิ้นงู   อัตราการใช้ ข้าวโพด ใช้ โซบีแรน                                            อัตรา 40 ซีซี ผสม ฮาสเทน                           …

อะโทลล์ เฟล็กซ์

อะโทลล์ เฟล็กซ์ สารสำหรับใช้คุมวัชพืชก่อนงอก สำหรับใช้ในข้าวโพดและอ้อย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเยอรมัน พ่นทันทีภายหลังปลูกข้าวโพดหรืออ้อยก่อนวัชพืชงอก สำหรับใช้คุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอก อัตราการใช้น้อย ปลอดภัยต่อ ข้าวโพด อ้อยและพืชข้างเคียง   คุมวัชพืชใบแคบ หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด คุมวัชพืชใบกว้าง ปอวัชพืช กระดุมใบ ถั่วลิสงนา สาบม่วง เซ่งใบมน ตำแยไฟ หญ้ายาง หญ้ากำมะหยี่   อัตราการใช้ ข้าวโพด ใช้ อะโทลล์ เฟล็กซ์                                อัตรา 15ซีซี ผสมกับ เอราซีน 50 เอสซี               อัตรา 250 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่   อัตราการใช้ อะโทลล์เฟล็กซ์ พ่นคุมวัชพืชในข้าวโพด บนพื้นที่ 6 ไร่ ผลิตภัณฑ์…

เอรา-ฟอพ โกลด์

ชื่อการค้า : เอรา-ฟอพ 15 อีซี ชื่อสามัญ : ฟลูอะซิฟอพ-พี-บิวทิล สูตรผสม    15%  W/V  EC คุณสมบัติ   • เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะใบแคบ   • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม   • ดูดซึมเร็วมีช่วงปลอดฝนเพียง 1-2 ชั่วโมง   • เคลื่อนย้ายได้ดีทั้งในท่อน้ำท่ออาหาร ไปยังเนื้อเยื่อเจริญในส่วนต่างๆของวัชพืช   • วัชพืชจะหยุดการเจริญเติบโตภายใน 2 วัน จะแสดงอาการเหลืองแห้งที่ปลายยอดอย่างช้าๆภายใน 7-10วัน จนเป็นสีม่วงคล้ำ และแห้งตายในที่สุด ประโยชน์ อัตราการใช้ วิธีการใช้ ใช้กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบในพืชประธานที่เป็นใบกว้าง เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วลิสง พริก มะเขือเทศ    และพืชผักต่างๆ ใช้ในอัตรา 160 ซีซีต่อไร่ ผสมน้ำ 60-80…

เอราไพแบค 20 ดับบลิวพี

เอราไพแบค 20 ดับบลิวพี ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก โซเดียม สูตรผสม : 20 WP คุณสมบัติ เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบหลังงอก ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางใบและราก ออกฤทธิ์กําจัดวัชพืชได้ทั้งใบแคบ ใบกว้างและกก ออกฤทธิ์กําจัดหญ้าข้าวนกในนาหว่านน้ำตมได้เป็นอย่างดี สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับสารกําจัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่มคาร์บาเมท และออกาโนฟอสเฟต ประโยชน์ ใช้กําจัดวัชพืชแบบหลังจากวัชพืชงอกแล้ว ในนาหว่านน้ำตมและนาหว่านข้าวแห้ง ใช้กําจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าแดงหรือหญ้าเดือยหรือหญ้าหวาย หญ้าข้าวนก หรือหญ้าพุ่มพวง หญ้านกสีชมพู ใช้กําจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา โสนหางไก่และตาลปัตรฤาษี ใช้กําจัดวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก วิธีใช้และอัตราการใช้ ขึ้นอยู่กับอายุข้าวและขนาดของวัชพืช ควรเพิ่มอัตราการใช้ตามอายุของข้าวและขนาดของวัชพืช หลังหว่านข้าว 10 วัน ใช้ในอัตรา 20 กรัมต่อไร่ หลังหว่านข้าว 15 วัน ใช้ในอัตรา 25 กรัมต่อไร่ ก่อนพ่นจะต้องเอาน้ําออกจากแปลงนา และภายหลังพ่น…

ไดยูรอน 80% WP

ไดยูรอน 80% WP ชื่อสามัญ : ไดยูรอน สูตรผสม : 80 WP คุณสมบัติ เป็นสารกําจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก ประโยชน์ ใช้กําจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อ้อย มันสําปะหลัง ชา กาแฟ ปาล์มน้ํามัน ยางพารา มะละกอ กล้วย ส้ม ประโยชน์และอัตราการใช้ โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 365-725 กรัมต่อไร่ ในแปลงกล้ายาง ใช้อัตรา 150 กรัมต่อไร่ การพ่นให้พ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ ก่อนวัชพืชงอก ดินบนแปลงปลูกควรได้รับการเตรียมอย่างดี ภายหลังพันห้ามพรวนดิน ขนาดบรรจุ 1 กก. x 24

ฟลามาร์ค

ฟลามาร์ค ชื่อสามัญ : ฟลาซาซัลฟูรอน สูตรผสม :  25 WG คุณสมบัติ เป็นสารกําจัดวัชพืชโดยเฉพาะใบกว้าง กก และวัชพืชใบแคบบางชนิด ออกฤทธิ์แบบดูดซึม ดูดซึมอย่างรวดเร็วทางใบภายใน 2-3 ชั่วโมง เคลื่อนย้ายผ่านทางท่อน้ำ และท่ออาหารไปยัง ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญของวัชพืช ประโยชน์ ใช้กําจัดวัชพืชใบกว้าง และกกได้ดีในอ้อย องุ่น สนามหญ้าเมืองร้อน การใช้ และอัตราการใช้ ในอ้อย ใช้ในอัตรา 24-32 กรัมต่อไรหรืออัตรา 6-8 กรัมต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน จะแสดงอาการเหลืองแห้งทั้งใบใหม่ และใบเกาภายใน 3-4 วัน และจะตายในที่สุดภายใน 20-25 วัน ขนาดบรรจุ 60 กรัม x 10×50

เอราธาลิน

เอราธาลิน ชื่อสามัญ เพนดิเมทาลิน สูตรผสม 33 EC คุณสมบัติ เป็นสารกําจัดวัชพืช ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางรากและใบวัชพืช ทําให้วัชพืชตายอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มงอก หรือขณะกําลังโผล่พ้นผิวดิน ประโยชน์ ใช้ควบคุม และกําจัดวัชพืชในพืชปลูกต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย หอมแบ่ง กระเทียม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ผักกาด คื่นฉาย ผักกาดหอม พริก มะเขือ มันฝรั่ง มะเขือเทศ ส้ม การใช้และอัตราการใช้ โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 400-600 ซีซีต่อไร่ ด้วยปริมาณน้ํา 60-80 ลิตรต่อไร่ สําหรับอ้อย ใช้ในอัตรา 600-1000 ซีซีต่อไร่ พ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอกหลังปลูกอ้อย หรือหลังแต่งตออ้อย สําหรับข้าว ในนาหว่านน้ำตม ใช้ในอัตรา 160-200 ซีซี ด้วยปริมาณน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่ พ่นหลังหว่านข้าว 8-12…

เอราซิโนน 600 ดับบลิวจี

ชื่อการค้า : เอราซิโนน 600 ดับบลิวจี ชื่อสามัญ : ไดยูรอน + เฮกซาซิโนน  สูตรผสม  46.8 + 13.2  WG คุณสมบัติ   •เป็นสารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย   •กำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างหลายชนิด เช่นหญ้าข้าวนก   หญ้าตีนนก หญ้าหางหมา  หญ้าพง  หญ้าชันกาด หญ้าดอกขาว หญ้าแพรก หญ้าโขย่ง ผักโขมและผักเบี้ยหิน   •วัชพืชดูดซึมเข้าทางรากและใบ ประโยชน์และอัตราการใช้   •สำหรับอ้อยตอ ใช้ในอัตรา 375 – 500 กรัมต่อไร่ พ่นคลุมดินภายหลังตกแต่งกออ้อย  พรวนดินและให้น้ำเรียบร้อยแล้วก่อนวัชพืชงอก ไม่ควรพรวนดินภายหลังพ่นยาจนกว่าจะมีการใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปอีกประมาณ 2-3 เดือน   •สำหรับอ้อยปลูกใหม่ ใช้ในอัตรา 300-400 กรัมต่อไร่  พ่นคลุมดินภายหลังพรวนดิน ใส่ปุ๋ยและกลบโคนอ้อยในช่วงอ้อยอายุประมาณ 2 เดือน