เอราคลาโซล

เอราคลาโซล ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ (rice blast) ในนาข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pyricularia oryzae   วิธีใช้ ใช้อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อพบการระบาดของโรค ครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน และพ่นซ้ำอีกครั้งในระยะข้าวออกรวง 5 เปอร์เซ็นต์

เอราฟอสทิล โกลด์

เอราฟอสทิล โกลด์ ชื่อสามัญ : ฟอสอีทิล-อะลู่มิเนียม 80% WG คุณสมบัติ • เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช • ออกฤทธิ์แบบดูดซึมทั้งทางรากและทางใบ • เคลื่อนย้ายได้ทั้งทางท่อน้ำและท่ออาหาร ประโยชน์และวิธีใช้ • ทุเรียน ส้ม มะนาว โรครากเน่า เพื่อป้องกันโรค ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นใบและลำต้นทุกๆ 1-2 เดือน เพื่อการรักษา ให้ถากหรือขูดแผลที่เน่าออกให้หมดแล้วขูดเปลือกเนื้อไม้รอบๆแผล ซึ่งเป็นไม้เนื้อดีออกกว้างประมาณ 3 นิ้ว แล้วใช้ในอัตรา 80-150 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทาตามบริเวณที่ถากและใช้อีก 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วใบและลำต้น เดือนละครั้ง ทำติดต่อกัน 3 ครั้ง • องุ่น โรคราน้ำค้าง 25 กรัมต่อน้ำ 20…

โรบินนิล

โรบินนิล คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) 50% + อะซอกซีสโตรบิน (azoxystrobin) 6% SC ป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส โรคใบไหม้ โรคราน้ำค้าง โรคใบจุด โรคราสนิม สำหรับ มะม่วง ทุเรียน องุ่น ส้ม ลำไย กล้วย พริก หอม กระเทียม ผักกาด คะน้า ผักตระกูลกะหล่ำ แตงกวา แตงโม แคนตาลูป มันฝรั่ง เผือก มะเขือเทศ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง กล้วยไม้ กุหลาบ ข้าว ทนฝน ทนต่อการชะล้าง ออกฤทธิ์อยู่ได้นาน สูตรผสมเพื่อป้องกันการดื้อยาของสารเคมีภายใต้กลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน

เอราซูก้า

เอราซูก้า Erasuga ชื่อสามัญ: คาซูกาไมซิน ไฮโดรคลอไรด์ ไฮเดรต (kasugamycin hydrochloride hydrate) สูตรผสม: 2%  SL ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ (rice blast) ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pyricularia oryzae การใช้และอัตราการใช้ ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค ครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน และพ่นซ้ำอีกครั้งในระยะข้าวออกรวง 5 เปอร์เซ็นต์

เอราโปรราซ 49

เอราโปรราซ 49 สูตรผสม: 40% + 9% EC ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดโรคเมล็ดด่าง (dirty panicle) ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Bipolaris oryzae, Cercospora oryzae, Curvularia lunata, Fusarium incarnatum, Sarocladium oryzae, Trichocoins padwickii การใช้และอัตราการใช้ ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกในระยะข้าวตั้งท้อง และครั้งที่สอง ในระยะข้าวออกรวง 5 เปอร์เซ็นต์

เอราแลกซิล 35

เอราแลกซิล 35 Eralaxyl 35 ชื่อสามัญ: เมทาแลกซิล(metalaxyl) สูตรผสม: 35%DS คุณสมบัติ เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งทางด้านรักษาโรคและป้องกันโรค สามารถดูดซึมเข้าไปในพืชผ่านทั้งทางใบ ทางลำต้น และทางราก ประโยชน์ สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้ทั้งเชื้อสาเหตุที่อยู่ในอากาศและเชื้อสาเหตุที่อยู่ในดิน สามารถใช้ได้กับพืชปลูกได้หลากหลายภูมิอากาศ ทั้งพืชเขตร้อน พืชกึ่งร้อนและพืชเมืองหนาว ควรใช้ร่วมกับสารที่ออกฤทธิ์แบบสารป้องกันโรคพืชชนิดอื่นๆ เหมาะสำหรับใช้กับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phytophthora, Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Bremia ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า โรคใบไหม้ โรคราน้ำค้าง เป็นต้น พืชปลูกที่เหมาะสม สำหรับใช้คลุกเมล็ดก่อนปลุก เช่น ข้าวโพด พืชผักตระกูลกะหล่ำ(คะน้า ผักกาด กะหล่ำ) พืชผักตระกูลแตง(แตงโม แตงกวา เมล่อน ฝักทอง แฟง บวบ) พริก มะเขือ มะเขือเทศ มะละกอ เป็นต้น สำหรับใช้ชุบท่อนพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หัวและหน่อ เช่น องุ่น สับปะรด มันฝรั่ง…

เอราโนมิล

เอราโนมิล Eranomyl ชื่อสามัญ: เบโนมิล(Benomyl) สูตรผสม: 50%WP คุณสมบัติ เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งทางรักษาโรคและป้องกันโรค สามารถดูดซึมผ่านเข้าไปในพืชได้ทั้งทางใบและทางราก แล้วเคลื่อนย้ายในท่อน้ำเป็นหลักไปสู่ส่วนต่างๆของพืช ประโยชน์ ออกฤทธิ์ได้อย่างกว้างขวางทั้งเชื้อราในกลุ่ม Ascomycetes และ Fungi Imperfective รวมทั้งเชื้อราในกลุ่ม Basidiomycetes บางชนิด ใน ธัญพืช องุ่น แอปเปิล สาลี่ พุทรา ข้าวและผัก สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุด โรคกุ้งแห้ง โรคราแป้ง โรคผลเน่า โรคราสีเทา โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบแห้ง โรคกาบใบเน่า โรคไหม้ โรคเน่าคอดิน โรคขั้วหวีเน่า เป็นต้น ใช้พ่นก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุมโรคเน่าของไม้ผลและผักในระหว่างเก็บรักษาผลผลิต อีกทั้งยังช่วยกำจัดไร โดยเฉพาะการเป็นสารคุมไข่ไรศัตรูพืช พืชปลูกที่เหมาะสม พริกไทย มะเขือเทศ ผักกาด พริก พืชตระกูลแตง คื่นช่าย ผักชี มะม่วง เงาะ ส้ม…

เอราคลอโรนิล 50 เอสซี

เอราคลอโรนิล 50 เอสซี สารป้องกันกำจัดโรคพืช โรคใบจุด โรคใบจุดสีม่วง โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส โรคราสนิม คุณสมบัติ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ออกฤทธิ์ทางการป้องกันโรค ประโยชน์และพืชปลูกที่เหมาะสม โรคใบจุดสีน้ำตาล ข้าว โรคใบปื้นเหลือง กล้วยไม้ โรคใบจุด ผักตระกูลกะหล่ำ ผักกาดขาว ถั่วลิสง โรคใบจุดสีม่วง หอม กระเทียม โรคใบไหม้ มันฝรั่ง เผือก มะเขือเทศ โรครากำมะหยี่สีเขียว มะเขือเทศ โรคราน้ำค้าง ผักตระกูลกะหล่ำ แตงกวา โรคแอนแทรคโนส แตงโม แตงกวา พริก โรคราสนิม ถั่วลิสง อัตราการใช้ โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร หลีกเลี่ยงการใช้ผสมร่วมกับสารจับติดใบ และปุ๋ยน้ำโดยทั่วไป

สโตนเฮนจ์

สโตนเฮนจ์ สารป้องกันกำจัดโรคพืช โรคสแคป โรคมีลาโนส โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส โรคใบไหม้ คุณสมบัติ เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ที่ออกฤทธิ์ทั้งการรักษาโรคและการป้องกันโรค สามารถซึมผ่านจากด้านบนใบไปสู่ด้านล่างใบได้ ประโยชน์และพืชปลูกที่เหมาะสม โรคสแคปในองุ่นและส้ม โรคมีลาโนสในส้ม โรคราน้ำค้างในองุ่น โรคใบจุดในกล้วย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง โรคใบไหม้และใบจุดในมันฝรั่ง มะเขือเทศและเผือก โรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด โรคเถาแตกยางไหลในแคนตาลูป โรคใบจุดสีม่วงในหอม กระเทียม โรคแอนแทรคโนสหรือโรคกุ้งแห้งพริก โรคต้นเน่าในสนามหญ้า อัตราการใช้ โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร