เอราวัณเฟอร์ท 12-0-43+2 MgO

ชื่อการค้า : เอราวัณเฟอร์ท 12-0-43+2 MgO ชื่อสามัญ : เอราวัณเฟอร์ท 12-0-43+2 MgO (ERAWANFERT 12-0-43+2 MgO) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง:  ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 12% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 0% โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 43% แมกนีเซี่ยม (MgO) 2% คุณสมบัติ  เป็นปุ๋ยเชิงประกอบชนิดปุ๋ยเกร็ดฉีดพ่นให้กับพืชทางใบ เหมาะสำหรับใช้เพื่อช่วยให้ใบเขียวเข้ม ช่วยกระตุ้นการแตกช่อดอก เมื่อกระทบแล้งในระยะเหนึ่ง ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผล ช่วยเร่งการสร้างเนื้อ ช่วยเพิ่มความเข้มของสีดอกและสีผิวผล ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาภายหลังการเก็บเกี่ยว ประโยชน์และวิธิการใช้   ไม้ผล เช่น องุ่น ส้ม เงาะ ทุเรียนใช้อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มแตกใบอ่อนใช้อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อต้องการดึงตาดอกใช้อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มขยายขนาดผลใช้อัตรา…

ไฮโดรฟอรอลเทค 15-5-30

ชื่อการค้า : ไฮโดรฟอรอลเทค 15-5-30 ชื่อสามัญ : ไฮโดรฟอรอล เทค คุณสมบัติ:  เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกร็ดผง   ปริมาณธาตุอาหารรับรอง:  ไนโตรเจนทั้งหมด (N)                           15% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)         5% โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O)                    30%   ปริมาณธาตุอาหารรอง:     แมกนีเซี่ยม (MgO)                              3%   ปริมาณธาตุอาหารเสริม:     เหล็ก (Fe)                                             0.02% ทองแดง (Cu)                                        0.01% โบรอน (B)                                             0.01% แมงกานีส (Mn)                                   0.01% สังกะสี (Zn)                                          0.01% ประโยชน์:     สามารถละลายน้ำได้ดีและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตด้านลำต้นและใบ ในระยะแรกของการเจริญเติบโต แตงต่างๆ ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มะเขือต่างๆ ผักกาดหอม ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล…

ไฮโดรฟอรอลเทค 13-40-13

ชื่อการค้า : ไฮโดรฟอรอลเทค 13-40-13 ชื่อสามัญ : ไฮโดรฟอรอล เทค คุณสมบัติ: เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกร็ดผง ปริมาณธาตุอาหารรับรอง:  ไนโตรเจนทั้งหมด (N)                           13% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)         40% โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O)                    13% ปริมาณธาตุอาหารเสริม:                                                   เหล็ก (Fe)                                             0.02%ทองแดง (Cu)                                        0.01%โบรอน (B)                                             0.01%แมงกานีส (Mn)                                   0.01%สังกะสี (Zn)                                          0.01% ประโยชน์:   สามารถละลายน้ำได้ดีและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอกติดผลถูกต้องตามฤดูกาล และยังเสริมสร้างให้รากเจริญเติบโตในขณะปลูกใหม่ หรือย้ายปลูกใหม่อีกด้วยแตงต่างๆ ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มะเขือต่างๆ ผักกาดหอม ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลใช้อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรพืชผักตระกูลกะหล่ำใช้อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรพืชหัวใช้อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกส่วนของพืชทุกๆ 7-10…

เอราวัณเฟอร์ท 0-52-34

ชื่อการค้า : เอราวัณเฟอร์ท 0-52-34 ชื่อสามัญ : เอราวัณเฟอร์ท 0-52-34   ปริมาณธาตุอาหารรับรอง:  ไนโตรเจนทั้งหมด (N)                                          0% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)                         52% โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O)                                    34%   คุณสมบัติ:   เป็นปุ๋ยเชิงประกอบชนิดปุ๋ยเกร็ดฉีดพ่นให้กับพืชทางใบ สำหรับใช้หยุดการเจริญเติบโตทางลำต้นและหยุดยอด ยับยั้งการแตกใบอ่อน ช่วยใช้พืชสะสมอาหารเพื่อการออกดอก ช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี ช่วยให้พืชทนแล้ง   ประโยชน์และวิธิการใช้:     ไม้ผล เช่น องุ่น ส้ม เงาะ ทุเรียน มะนาว ส้มโอ ชมพู่ ฝรั่ง มังคุด ลางสาด ลองกอง ลิ้นจี่ ลำไย กล้วย สตรอเบอรี่ มะขามหวาน มะม่วง ฯลฯ ใช้อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร…