ท็อป-เอ็น

ท็อป-เอ็น สารอินทรีย์ชนิดเม็ดสําหรับใช้กับพืชทางดิน ผลิตด้วยกระบวนการ FCH (Fully Controlled Hydrolysis) จนได้เจลาตินในรูปเม็ด นําเข้าจาก บริษัท Cifo Srl ประเทศอิตาลี ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เพิ่มการทํางานของจุลินทรีย์ เพิ่มความ เป็นปุ๋ยทางดินให้กับพืชมากขึ้น เสริม สร้างราก สร้างสีเขียวให้กับพืช ทนทานต่ออากาศที่แปรปรวน ช่วยให้ดินอุ้มน้ำดีขึ้น เพิ่มโพรงอากาศ ให้กับดิน พืชได้กิน N ทันที และต่อเนื่องนาน 3 เดือน

เอรา สติกซ์

ส่วนประกอบที่สำคัญ Non-ionic,surfactants(surface active agents) Spreader Sticker Wetting agents   คุณสมบัติ และประโยชน์ ช่วยลดแรงดึงผิวของหยดสารละลายให้มีการแผ่กระจายปกคลุมผิวใบ และผิวผลได้ดี ช่วยให้หยดสารละลายเปียกใบพืช จับติดผิวใบ และผิลผล จับติดทนทาน ช่วยในการซึมผ่านของสารกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่เนื้อเยื่อพืชได้ดี ช่วยเพิ่มการดูดซึมของสารกำจัดศัตรูพืช ช่วยให้สามารถละลายน้ำได้รวดเร็ว ช่วยให้สารละลายตกตะกอนช้า ช่วยให้สารกำจัดศัตรูพืชสามารถละลายรวมตัวกันได้ดี ช่วยลดการเกิดฟองในสารละลาย ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของสารละลาย ช่วยลดปัญหาของน้ำกระด้างต่อสารละลาย การใช้ และอัตราการใช้ ใช้ผสมกับสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลงศัตรูพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารอาหาร และฮอร์โมนพืช ใช้ในอัตรา 2-5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ความเป็นพิษ หากเข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที หากสูดดมเข้าไปให้นำออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ และช่วยหายใจ หากกลืนกินให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาด ดื่มนมหรือน้ำมาก ๆ ห้ามทำให้อาเจียนแล้วรีบนำไปพบแพทย์