เอราวัณ-คอมบี 50 เอสซี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราวัณ-คอมบี 50 เอสซี

ชื่อสามัญ: อะมีทรีน (ametryn) + อะทราซีน (atrazine)
สูตรผสม: 25% + 25% SC
ประโยชน์
ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในอ้อย เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าตีนติด และหญ้าตีนนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น บานไม่รู้โรยป่า สาบม่วง และตีนตุ๊กแก การใช้และอัตราการใช้
• ใช้อัตรา 640-800 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 160-200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ระหว่างแถวอ้อย และวัชพืชมีจำนวนใบ 3-5 ใบ