โรคใบด่างของแตงกวา

โรคที่ควรระวังสำหรับพืชตระกูลแตง โรคหนึ่งก็คือ โรคใบด่าง โรคนี้เกิดจากไวรัส ที่มี เพลี้ยอ่อน และ แมลงหวี่ขาว เป็นพาหะ โดยแมลงพาหะจะมามาดูดกินน้ำเลี้ยงบนส่วนอ่อนๆ ของพืช แล้วแพร่เชื้อเข้าสู่ลำต้น อาการที่พบคือใบมีอาการด่างเหลือง สลับกับด่างเขียว สีใบไม่เขียวสม่ำเสมอ มีรอยดวงด่างเขียวอ่อน เขียวซีดเป็นวง ทำให้ใบยอดหงิกงอ ใบม้วนผิดรูปร่าง พืชสังเคราะห์แสงได้ไม่เต็มที่ ผลผลิตที่จะเก็บขายมีผลเล็กลง รูปร่างบิดเบี้ยวผิดรูป ขายไม่ได้ราคา พืชตระกูลแตงอื่นๆ ที่เป็นโรคนี้ นอกจากแตงกวา คือแตงร้าน แตงแคนตาลูป แตงไทย แตงโม ฟักทอง มะระ บวบ และฟักเขียว การป้องกันกำจัด การกำจัดไวรัสที่ติดมากับเมล็ดโดยตรง สามารถทำได้ด้วยการแช่เมล็ดในน้ำอุ่น 52-55 องศาเซลเชียส นาน 30 นาที ก่อนนำไปปลูก การควบคุมวัชพืชที่เป็นแหล่งอาศัยของแมลงพาหะตลอดจนต้นที่แสดงอาการของโรคโดยการนำออกไปจากแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งของโรค การควบคุมแมลงพาหะ ต้องกำจัดแมลงให้ได้ก่อนต้นพืชอายุ 1 เดือน ด้วยการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงปากดูด ได้แก่ อิมิดาคลอปริด ฟิโพรนิล เป็นต้น การปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่ใช่พืชตระกูลแตงต่างๆ…